Wat en waarom verbreding A9 Amstelveen

We verbreden de A9. Daarbij zorgen we ervoor dat omwonenden minder last hebben van de snelweg dan nu. We besteden veel aandacht aan de verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de samenhang tussen noord en zuid Amstelveen.

Wat gaan we doen?

Visualisatie van de Burgemeester Boersweg

Wat is de planning?

  • Maart 2016: Gewijzigde Ontwerptracébesluit 2016 ter visie
  • Maart 2016: Informatiebijeenkomsten en mogelijkheid tot indienen van een zienswijze
  • Maart 2017: Minister van Infrastructuur en Milieu stelt gewijzigde Tracébesluit 2016 vast
  • Medio 2018: Uitspraak Raad van State: Tracébesluit onherroepelijk
  • 2017-2018: Start aanbestedingsprocedure voor aannemers
  • 2018-2019: Gunning contract aan een aannemer
  • 2020: 1e schop in de grond
  • 2024-2026: Openstelling verbrede A9

Visualisatie van het Stadshart

Lees ook