Wat en waarom natuurcompensatie Holendrechtpolder

In de Holendrechterpolder vergroten we een aangelegd weidevogelgebied met 6 hectare. Hiervoor wordt in samenwerking met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht het waterpeil verhoogd.

Hoe dat in zijn werk gaat en wat het tot op heden oplevert qua vogelstand vertellen Erik van Langen van Rijkswaterstaat en Mark Kuiper, coördinator voor de agrariërs in het gebied.