Wat en waarom natuurcompensatie Holendrechtpolder

In de Holendrechterpolder vergroten we een aangelegd weidevogelgebied met 6 hectare. Hiervoor wordt in samenwerking met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht het waterpeil verhoogd.