Toegankelijkheid

Rijkswaterstaat wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. 

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl heeft de eerste maatregelen op het gebied van toegankelijkheid genomen. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen. 

Het toegankelijkheidslabel van Online bezoekerscentrum Schiphol-Amsterdam-Almere. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Rijkswaterstaat zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen: 

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Rijkswaterstaat

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan Rijkswaterstaat.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Rijkswaterstaat, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op. Dat kan ook door een e-mail te sturen naar info.saa@rws.nl.