A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater verlagen we de A6 en leggen we 2 nieuwe op- en afritten aan. Hiermee creëren we ruimte voor de toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere in dat gebied.

Lees meer >

Direct naar actuele hinder >

Werk op dit traject

  • In de planning: 1
  • In uitvoering: 13
  • Klaar: 0