A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) is verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen. Bij het Weerwater is de A6 zes meter verlaagd naar maaiveldniveau en zijn de twee nieuwe op- en afritten Almere Haven verplaatst en verder uit elkaar gelegd. Hiermee hebben we ruimte gecreëerd voor de toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere in dat gebied.

Lees meer >