Waar werken we aan: Schipholbrug

Om de verbreding van de Schipholbrug te realiseren, worden de beweegbare delen (vallen) die de doorvaart van hoge schepen mogelijk maken één voor één vervangen. Het verkeer zal dan tijdelijk met 6 rijstroken over een brugdek in twee richtingen rijden. Omdat het huidige dek daarvoor te smal is, wordt eerst de verbreding van de brug aan de zuidzijde gerealiseerd. Het verkeer rijdt dan over de verbrede zuidelijke helft.

Als één brugdek is vervangen kan het verkeer over het nieuwe dek in beide richtingen rijden. Vervolgens wordt het tweede dek en het andere beweegbare deel vervangen en kan het verkeer over de vernieuwde Schipholbrug rijden.

Bekijk in onderstaande animatie hoe we de brug verbreden

Hinder scheepvaart

Tijdens het vervangen van de beweegbare delen wordt de Schipholbrug in zijn geheel niet bediend. Het gaat dan om de periode van 1 oktober 2023 t/m 31 maart 2025. In die periodes kunnen schepen die niet onder de brug door passen (schepen die hoger zijn dan 6,2 meter, waaronder schepen met staande masten) gebruikmaken van een alternatieve route. Vaarweggebruikers kunnen altijd actuele informatie vinden op de website www.vaarweginformatie.nl

Voor lagere schepen – dus ook voor vrijwel alle binnenvaartschepen – blijft de doorvaart tijdens de werkzaamheden mogelijk. Hooguit is er soms enige vertraging vanwege een ‘om-en-om regeling’ waarbij eerst de scheepvaart vanuit de ene richting en dan de scheepvaart vanuit de andere richting onder de brug door kan varen.

Verkeershinder

Het autoverkeer zal ook hinder ondervinden van de ombouw. Het tijdelijk verleggen van de rijbanen gebeurt waarschijnlijk tijdens een weekendafsluiting. Ook het verwijderen van het bestaande dek en het plaatsen van het nieuwe beweegbare deel zal betekenen dat het verkeer enige tijd is gestremd, ook dit zal tijdens een weekend worden uitgevoerd.

Naar werk: Schipholbrug