Waar werken we aan: Schipholbrug

Om de verbreding mogelijk te maken worden de dekken (vallen) één voor éen vervangen. Het verkeer zal dus tijdelijk met 6 rijstroken over een dek in twee richtingen rijden. Omdat het huidige dek daarvoor te smal is wordt er een tijdelijke brug gebruikt. Het verkeer rijdt dan over de tijdelijke brug en over het bestaande dek.

Als er één dek is vervangen kan het verkeer over het nieuwe dek in beide richtingen rijden. Omdat het nieuwe dek breder is, zal er geen tijdelijke brug meer nodig zijn. Vervolgens wordt het tweede dek vervangen en kan het verkeer over de vernieuwde Schipholbrug rijden.

Hinder scheepvaart

Gedurende deze werkzaamheden wordt de Schipholbrug niet bediend. In het voorjaar wordt bekend wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Scheepvaart lager dan 7,90 meter kan gebruik maken van de Ringvaart en wordt onder de onderdoorgang geleid, scheepvaart hoger dan 7,90 meter wordt omgeleid.

De Schipholbrug is onderdeel van de ‘staande mast route’. Zeilschepen kunnen via deze route binnendoor van Rotterdam naar Amsterdam varen.

Verkeershinder

Het autoverkeer zal ook hinder ondervinden van de ombouw. Het tijdelijk verleggen van de rijbanen gebeurt waarschijnlijk tijdens een weekendafsluiting. Ook het verwijderen van het bestaande dek en het plaatsen van het nieuwe beweegbare deel zal betekenen dat het verkeer enige tijd is gestremd, ook dit zal tijdens een weekend worden uitgevoerd.

Naar werk: Schipholbrug