Waar werken we aan: Schipholbrug

Om de verbreding van de Schipholbrug te realiseren, worden de beweegbare delen (vallen) die de doorvaart van hoge schepen mogelijk maken één voor één vervangen. Het verkeer zal dan tijdelijk met 6 rijstroken over een brugdek in twee richtingen rijden. Omdat het huidige dek daarvoor te smal is, wordt eerst de verbreding van de brug aan de zuidzijde gerealiseerd. Het verkeer rijdt dan over de verbrede zuidelijke helft.

Als één brugdek is vervangen kan het verkeer over het nieuwe dek in beide richtingen rijden. Vervolgens wordt het tweede dek en het andere beweegbare deel vervangen en kan het verkeer over de vernieuwde Schipholbrug rijden.

Bekijk in onderstaande animatie hoe we de brug verbreden

Hinder scheepvaart

Tijdens het vervangen van de beweegbare delen wordt de Schipholbrug in zijn geheel niet bediend. Het gaat dan om de periode van 1 oktober 2023 t/m 31 mei 2024 en van 1 november 2024 t/m 31 maart 2025. In die periodes kunnen schepen die niet onder de brug door passen (zoals schepen met staande masten) gebruik maken van een alternatieve route, door Haarlem en Lisse richting Rotterdam en vice versa. Om wachttijden op deze alternatieve route te beperken, zal de Kaagbrug (bij Sassenheim) gedurende de periodes dat de Schipholbrug gesloten is op de bestaande vastgestelde bedientijden bediend worden, zonder de reguliere aanvraag 24 uur vooraf.

Voor lagere schepen blijft de doorvaart onder de Schipholbrug tijdens de werkzaamheden mogelijk. Er moet wel rekening worden gehouden met mogelijke vertraging vanwege een ‘om-en-om regeling’ waarbij eerst de scheepvaart vanuit de ene richting en dan de scheepvaart vanuit de andere richting onder de brug door kan varen.

Ook tussen en na de twee lange bedieningsvrije periodes (vanaf juni 2024) kan er hinder zijn voor de scheepvaart. Details daarover zijn echter nog niet bekend. Informatie hierover volgt begin 2023.

Verkeershinder

Het autoverkeer zal ook hinder ondervinden van de ombouw. Het tijdelijk verleggen van de rijbanen gebeurt waarschijnlijk tijdens een weekendafsluiting. Ook het verwijderen van het bestaande dek en het plaatsen van het nieuwe beweegbare deel zal betekenen dat het verkeer enige tijd is gestremd, ook dit zal tijdens een weekend worden uitgevoerd.

Naar werk: Schipholbrug