Wat en waarom tijdelijke aanpassing fietsroutes

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om fietspaden die onder de A6 doorgaan tijdelijk af te sluiten. Deze onderdoorgangen moeten verbreed worden, bij sommige onderdoorgangen lopen de werkzaamheden gelijk aan de aanleg van de nieuwe rijstroken. Dit betekent dat de fietspaden voor langere tijd afgesloten worden. Bij andere onderdoorgangen kunnen de werkzaamheden sneller uitgevoerd worden. Via gele bebording worden omleidingsroutes aangegeven.

Bereikbaarheid Almere Stad en Almere Haven

Om de bereikbaarheid van Almere Stad naar Almere Haven en andersom te behouden tijdens de verbreding van de A6, komt een fietspad op het tijdelijke viaduct ter hoogte van de oude locatie van restaurant Atlantis. Medio 2018 wordt dit tijdelijke viaduct in gebruik genomen. Deze route blijft tot juni 2019 in gebruik. Daarna worden de nieuwe fietsroutes over de A6 in gebruik genomen.

Kijk hier voor de meest actuele informatie over de fietsroutes.

 

Situatie fietspaden vanaf 9 oktober 2017