Waar werken we aan: verbreding bruggen en viaducten

De komende jaren wordt het viaduct over de Beneluxbaan in zijn geheel vernieuwd. Een uitdagende klus want zowel het verkeer op de A9 als op de Beneluxbaan, de Keerpuntweg en de Ouverture moet zoveel mogelijk blijven doorstromen. Ook de tram moet zoveel mogelijk blijven rijden. Daarom vernieuwt VeenIX het viaduct in verschillende stappen.

In juni start VeenIX met de vernieuwing en verbreding van het viaduct. In 2026 is het viaduct naar verwachting geheel vernieuwd.

Verschillende stappen

 1. Eerst start VeenIX met het verwijderen van een deel van het huidige viaduct aan de zuidkant. Vervolgens wordt aan dezelfde zuidkant een deel van het nieuwe zuidelijke brugdek gebouwd. Het verkeer rijdt tijdens deze werkzaamheden over het noordelijke dek en een restant van het oude zuidelijke dek.

  Rode vlak: oude deel wordt gesloopt. Groene vlak: nieuw aan te bouwen deel. Deze foto in een schematische weergave en geeft geen exacte afmetingen van de te verwijderen of nieuw te bouwen delen.

 2. VeenIX sloopt het bestaande noordelijke dek van het huidige viaduct. Daarna wordt op die plek een nieuw noordelijk dek gebouwd. Het verkeer rijdt tijdens deze werkzaamheden over het uitgebreide, nieuwe zuidelijke dek en het bestaande zuidelijke dek met twee keer drie rijstroken.

  Groene vlak: deel waar verkeer rijdt, op 2 x 3 rijstroken. Rode vlak: oude deel wordt gesloopt. Deze foto in een schematische weergave en geeft geen exacte afmetingen van de te verwijderen of nieuw te bouwen delen.

 3. Het oude bestaande deel van het zuidelijke viaduct wordt gesloopt. Op dezelfde plek wordt vervolgens een nieuw dek gebouwd. Het verkeer tijdens deze werkzaamheden over het nieuwe noordelijke dek.

  Groene vlak: deel waar het verkeer rijdt over 2 x 3 rijstroken. Rode vlak: deel dat gesloopt wordt. Gele vlak: eerder gebouwde nieuwe zuidelijke deel. Deze foto in een schematische weergave en geeft geen exacte afmetingen van de te verwijderen of nieuw te bouwen delen.

 4. In 2026 is het viaduct volledig vernieuwd en worden alleen nog afbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Daarna rijdt het verkeer met 2 x vier rijstroken over het vernieuwde viaduct. Ook wordt het kunstwerk met tegeltableaus aan de wanden van de onderdoorgang aangebracht.

  Groene vlak: nieuw breder viaduct is gereed. Deze foto in een schematische weergave en geeft geen exacte afmetingen van de te verwijderen of nieuw te bouwen delen.