Waar werken we aan: watercompensatie

Ter compensatie van het dempen van sloten en vijvers voor de verbreding van de A9, moeten we op verschillende locaties langs de A9 ‘nieuw’ water aanleggen.

Met het wegenprogramma SAA komt er tussen Schiphol, Amsterdam en Almere heel wat extra asfalt bij. Dat betekent dat er minder grondoppervlak overblijft voor het opnemen van regenwater. Hierdoor krijgen bestaande watergangen, zoals sloten en vaarten meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. Om dat te voorkomen, compenseren we asfalt met nieuw wateroppervlak in de omgeving. Jaap Mateboer en Berry Bontje vertellen in bijgaande video hoe dit in z’n werk gaat

Aan de oostkant van het Keizer Karel College leggen we een grote vijver aan. De vijver krijgt groene randen zodat het een eenheid met de omgeving vormt.

Het noordelijke deel van knooppunt Holendrecht richten we opnieuw in voor de komst van de wisselbaan. Net als in het zuidelijke deel van het knooppunt, leggen we water aan met brede rietkragen. Dit zorgt voor een rustiger beeld.

Knooppunt Holendrecht in 2026

Naar werk: Watercompensatie