Wat en waarom wisselbaan

De wisselbaan –als de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere klaar is-, start bij knooppunt Gooimeer (Hogering Almere) en loopt via de A1 en A9 Gaasperdammerweg helemaal tot bij Ouderkerk aan de Amstel op de A9. Met de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kunnen weggebruikers de wisselbaan ’s ochtends gebruiken richting Amsterdam en Schiphol en ’s avonds richting Almere. De wisselbaan wordt in fasen in gebruik genomen.

A1/A6: wisselbaan in gebruik

Doordat we de verbreding van knooppunt Muiderberg versneld hebben aangepakt wilden we ook de openstelling van de wisselbaan op de A1/A6 vervroegen. Dit om het verkeer uit Almere richting Amsterdam en vice versa al tijdens de drukke wintermaanden gebruik te laten maken van de extra capaciteit; twee rijstroken erbij in de drukke ochtend- en avondspits. Op 4 oktober 2017 is de wisselbaan opengesteld voor verkeer.

Omdat de aansturing van de wisselbaan op de A1/A6 via een dynamisch systeem gebeurt, dat op de landelijke verkeerscentrale is aangesloten, zijn storingen niet altijd te vermijden. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen kan dit als gevolg hebben dat de wisselbaan niet altijd tijdens de spits geopend is. Het systeem wordt in de komende tijd nog geoptimaliseerd en goed gemonitord op vooral de afstemming van complexe onderdelen. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Daarom hebben we een team klaar staan dat dit soort afstemmingsproblemen snel kan oplossen.

Afslag Almere Haven (4)

Op 17 december 2017 is de nieuwe afslag Almere Haven (4) in gebruik genomen. Deze is nu alleen nog bereikbaar via de parallelbaan en dus ook niet meer te bereiken vanaf de wisselbaan. Dit is een tijdelijke situatie. In de eindsituatie van de A6 is het wel mogelijk om Almere Haven vanaf de wisselbaan te bereiken. Voor afrit Almere Haven komt een doorsteek van de hoofdrijbaan naar de parallelrijbaan.

Wisselbaan A9 door Gaasperdammertunnel

In de toekomst loopt de wisselbaan op de A9 door de Gaasperdammertunnel met één rijstrook. De wisselbaan op de A9 tot aan Ouderkerk aan de Amstel krijgt ook één rijstrook. Daar eindigt de wisselbaan.

In 2020 rijdt het verkeer door de A9 Gaasperdammertunnel, de wisselbaan is dan nog niet beschikbaar voor verkeer. Zodra de werkzaamheden van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht klaar zijn, kan de wisselbaan op deze projecten open. Dat is eind 2026.

Alleen voor personenvoertuigen

In verband met de veiligheid mogen alleen personenauto’s en motoren gebruik maken van de wisselbaan.
Autobussen, vrachtverkeer, motorvoertuigen met aanhanger en transport van gevaarlijke stoffen mogen geen gebruik maken van de wisselbaan. Alleen in geval van calamiteiten of bijvoorbeeld onderhoud kan daarop een uitzondering worden gemaakt.

Waar kunt u in de spits de wisselbaan in- en uitrijden

Ochtendspits

Ingang

  • op de A6 nabij knooppunt Gooimeer
  • op de N702 nabij knooppunt Gooimeer

Uitgang

  • op de A1 nabij aansluiting Diemen (vanaf najaar 2017 totdat de uitgang nabij Ouderkerk aan de Amstel op de A9 beschikbaar is)
  • op de A9 nabij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal

Avondspits

Ingang

  • op de A9 nabij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
  • Op de A1 nabij aansluiting Diemen (vanaf najaar 2017 totdat de ingang nabij Ouderkerk aan de Amstel op de A9 beschikbaar is)

Uitgang

  • op de N702 nabij knooppunt Almere Hogering
  • op de A6 nabij knooppunt Almere Hogering

Wisselbaan van en naar richting Hilversum/Amersfoort niet beschikbaar

Vanwege de groei van Almere is er extra capaciteit nodig om het verkeer daar af te wikkelen. De wisselbaan biedt deze extra capaciteit in de spitsen. Vanuit Hilversum/Amersfoort is er op de A1 ruim voldoende capaciteit beschikbaar is om het verkeer af te wikkelen. Extra capaciteit is daar niet nodig. Daarom is de wisselbaan alleen bestemd voor verkeer van en naar Almere. Vroeger konden weggebruikers vanuit de richting Amersfoort/Hilversum bij knooppunt Muiderberg de wisselbaan inrijden. Dat is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. Er is wel een ingang voor de wisselbaan op de A1 bij knooppunt Muiderberg, maar die wordt alleen opengesteld in geval van calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden of grote evenementen.

Let op: ook de uitgang van de wisselbaan in de richting Hilversum/Amersfoort is gesloten.

Naar werk: Wisselbaan