A6: nieuwe namen afslagen Almere Buiten-West, Buiten en Buiten-Oost 

Op maandag 12 november 2018 is de definitieve situatie op de A6 bij Almere, tussen Almere Stad en Almere Buiten-Oost in gebruik genomen; een hoofd- en parallelrijbaan. Oplettende automobilisten hebben het al gezien: de namen van de afslagen 6, 7 en 8 zijn tegelijk met de ingebruikname van de nieuwe situatie gewijzigd.

Almere groeit en dat heeft gevolgen voor de namen van de aansluitingen op de A6. De ‘oude’ namen van afslagen waren te algemeen en kwamen in de loop der jaren steeds minder overeen met de wijken die rondom de A6 liggen. Voor de weggebruiker was niet altijd duidelijk welke afslag ze moesten nemen om op hun bestemming aan te komen. Almere Buiten-West, Almere Buiten en Almere Buiten-Oost waren onvoldoende onderscheidend van elkaar.

Nationale Bewegwijzeringsdienst

De verbreding van de A6 is een goed moment om ook de namen van aansluitingen op de A6 aan te passen. De namen worden bepaald door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD), in overleg met de gemeente. Ze worden gekozen op advies van de gemeente en de gestelde richtlijnen voor bewegwijzering. Deze richtlijnen geven onder andere aan dat de bestemmingen op het bord zich zowel links als rechts van de weg moeten bevinden, voldoende onderscheidend van elkaar moeten zijn en zo specifiek mogelijk.

Nieuwe namen

De op- en afritten zijn vernoemd naar de wijken waar automobilisten vanaf de snelweg als eerste terechtkomen:

  • Afrit 6: Almere Buiten en Nobelhorst (voorheen Almere Buiten-West)
  • Afrit 7: Almere Regenboogbuurt en Eilandenbuurt (voorheen Almere Buiten)
  • Afrit 8: Almere Oostvaarders (voorheen Almere Buiten-Oost)

 

Deze nieuwe namen gelden alleen nog voor de richting Lelystad. Zodra in de richting van Amsterdam ook de definitieve situatie in gebruik genomen wordt, worden ook hier de namen van de afslagen aangepast.