Aanleg duiker nabij kruising Hogering met busbaan

SAAone start met de realisatie van een duiker onder de Hogering door. Een duiker is een betonnen buis die ervoor zorgt dat water verplaatst kan worden tussen 2 gebieden. De aanleg van de duiker combineren we met  werkzaamheden aan de weg, zodat er geen aanvullende wegafsluitingen meer nodig zijn.

Graven en herstellen

De eerste stap is de aanleg van de duiker onder de grondwal bij de kruising tussen de busbaan en de Hogering door. De tweede stap is de aanleg van het resterende deel van de duiker onder de Hogering door, naar verwachting in april. Voor de aanleg van de duiker worden 2 bomen gekapt en wordt de grondwal afgegraven. Na aanleg van alle onderdelen van de duiker, wordt de grondwal weer hersteld.

Tijden en data

De werkzaamheden aan de grondwal en het kappen van de bomen vinden plaats tussen maandag 8 en vrijdag 19 februari 2016. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd van 07.00 – 19.00 uur.

Hinder

Door het afgraven van de grondwal ontstaat tijdelijk een ‘geluidslek’ omdat de wal geluid tegen gaat. Hierdoor is het mogelijk dat omliggende bedrijven tijdelijk geluidhinder ondervinden van het wegverkeer op de Hogering. Na afronding van de werkzaamheden wordt de grondwal dus weer hersteld. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.