Aanpassingen wegennet Amstelveen

Amstelveen krijgt op korte termijn te maken met de uitvoering van enkele grote projecten, die veel invloed hebben op het verkeer. In 2017 is al gestart met de voorbereidingen voor de ombouw van de Amstelveenlijn. In 2019 wordt het viaduct op de Laan van Langerhuize bij de Beneluxbaan verbreed. Daarna wordt de A9 verbreed en verdiept aangelegd. Om het lokale wegennet op deze grote projecten voor te bereiden, start de gemeente Amstelveen in 2018 met maatregelen om de capaciteit van een aantal wegen te vergroten.

De gemeente gaat in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag met het vergroten van de capaciteit op het onderliggend wegennet voorafgaand aan de beoogde afsluiting van de toe- en afritten van de A9 richting Holendrecht nabij de Keizer Karelweg. Op de kruispunten van de Keizer Karelweg met de Amsterdamseweg en met de Groen van Prinstererlaan komt een rotonde waar langzaam verkeer voorrang krijgt. De capaciteit van de Oranjebaan en de Laan van Langerhuize wordt uitgebreid.

Volgorde

De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd. Gestart wordt met de Laan van Langerhuize, in de periode 26 maart tot en met 24 april. In september – oktober wordt de Oranjebaan aangepakt, eind dit jaar gevolgd door de Keizer Karelweg en rotonde Groen van Prinstererlaan. Begin volgend jaar is het kruispunt Burgemeester Boersweg-Oranjebaan aan de beurt, en tenslotte de verbreding van het viaduct Ouderkerkerlaan.