Aanplant bomen Amsterdamse Bos

Rijkswaterstaat werkt tot en met 2024 – 2026 aan de verbreding en verdieping van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Ook het gedeelte dat door het Amsterdamse Bos loopt, wordt hierin meegenomen. Om de gevolgen van het werk aan de A9 in het bos te verzachten, stelt Rijkswaterstaat geld beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls voor het Amsterdamse Bos en voor de aanplant van bomen.

In het bos wordt een aantal gebieden rondom het tracé van de A9 en vier bruggen opgeknapt. In die gebieden komen 227 extra bomen en 12.000 struiken c.q. kleine bomen. Het doel van de nieuwe aanplant is coulissen aan te leggen, waardoor bezoekers van het bos straks minder zicht hebben op het werk aan de A9 en weggebruikers op de A9 geen zicht hebben op de speel-/zonneweide in het bos.

Start eerste werkzaamheden

De aannemer start 26 februari 2018 met het werk. Dit duurt tot en met week 12 (25 maart), met uitzondering van de eikenlaan bij de Zonneweide. De gebieden waar wordt gewerkt zijn:

 

  • Lindenlaan/Oude Karselaan: op de speelweide worden linden gekapt, vanwege de te natte bodem. Ervoor in de plaats komen bomen die daar beter tegen kunnen en een extra bomengroep die het zicht op de dichterbij gekomen A9 vermindert.
  • Zonneweide: als gevolg van vernatting is het slecht gesteld met de eikenlaan bij de Zonneweide. De eikenlaan wordt langzaam omgevormd tot een iepenlaan.
  • Rotonde Nieuwe Meerlaan en tussen de Burgemeester A. Colijnweg en de A9: aanplant extra bomen en struiken.
  • Langs de noordzijde van de A9: aanplant van extra bomen en struiken.

Bereikbaarheid

Fietspaden en wandelpaden in de werkgebieden kunnen tussen week 9 en 12 (26 februari – 25 maart) af en toe gestremd zijn vanwege de werkzaamheden. Ruiters rijden iets om. De aannemer gebruikt het ruiterpad onder de A9 (naast de Nieuwe Meerlaan) voor de aanvoer van materieel, grond, bomen en struiken. In de huidige planning is het pad vanaf eind maart weer toegankelijk voor ruiters

Naar werk: Amsterdamse Bos