Afbouw A9-viaduct over Haarlerbergpad

Voor de uitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg, bouwden we in 2016 en 2017 nieuwe viaducten over het Haarlerbergpad. Eén viaduct ontbreekt nog. Hier ligt de bestaande A9. Als het verkeer richting Holendrecht vanaf begin juli door de tunnel rijdt, ontstaat er ruimte om dit laatste viaduct te bouwen.

Afsluiting Haarlerbergpad voor fietsers en voetgangers

In 2015 maakten we in het Haarlerbergpad een tijdelijke tunnel onder de A9 door. In mei/juni van dit jaar verwijderen we deze tijdelijke tunnel weer. Om het werk veilig uit te kunnen voeren is het fietsvoetpad van 13 juli 07.00 uur tot uiterlijk 24 juli 16.00 uur ter hoogte van de A9 afgesloten voor het verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de Muntbergweg. Op de afbeelding hieronder staan de omleidingsroutes aangegeven. Let op: In deze periode is ook het Pieterbergpad afgesloten.

Aanbrengen heipalen

Vanaf medio juli brengen we heipalen aan voor de funderingen van het viaduct. Dit werk duurt ongeveer een week. Daarna bouwen we de betonnen landhoofden waar het brugdek op komt te liggen.

Inhijsen liggers

Op 24 augustus hijsen wij prefab betonnen liggers in. Deze liggers vormen samen de basis van het dek. Hierop maken we een betonnen vloer en leggen de weg erop aan. Het viaduct werken we af met een leuning en composiet randelementen. Dit zijn dezelfde leuningen en randelementen als op het viaduct dat we eerder over het Haarlerbergpad bouwden.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het heien van de funderingspalen zorgt voor geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. De overige werkzaamheden geven weinig hinder.