Bijlmerpleinpad tot 1 maart 2018 afgesloten

In mei informeerden we u over de afsluiting van het Bijlmerpleinpad. Deze afsluiting was nodig voor de bouw van de tunnel, de bouw van het dak van de wisselbaan en de aanleg van een duiker aan de noordkant van de tunnel. (Een duiker verbindt wateren.) De tunnel is inmiddels klaar. Het bouwen van het dak van de wisselbaan en de duiker duren langer dan gepland. Dat betekent dat het Bijlmerpleinpad niet op 1 december open gaat, maar op donderdag 1 maart 2018.

Waarom is het Bijlmerpleinpad langer dicht?

De werkzaamheden aan het Bijlmerpleinpad duren langer dan verwacht. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste willen we de huidige duiker die aan de noordkant van het Bijlmerpleinpad ligt, hergebruiken. Hiermee willen we bouwhinder en bouwschade in de omgeving beperken en voorkomen dat we onnodig werk uitvoeren. Dit hergebruik kan alleen als we kunnen laten zien dat de duiker nog honderd jaar kan blijven functioneren. Het kost meer tijd dan verwacht om dit onderzoek uit te laten voeren.

 

Ten tweede hebben we na verzoeken uit de omgeving besloten een nieuwe ontwerp voor het fietspad te maken. In de definitieve situatie wordt het fietspad minder steil. Het maken en goedkeuren van het ontwerp heeft een paar maanden geduurd.

Bouw wisselbaandak

De Gaasperdammertunnel krijgt vijf tunnelbuizen. In de middelste tunnelbuis komt de wisselbaan. De wisselbaan gaat pas open als ook de A9 bij Amstelveen is verbreed. Daarom heeft deze buis nog geen dak nodig. Ter hoogte van het Bijlmerpleinpad bouwen we nu het dak van de wisselbaan. Aan het einde van het jaar is het dak op deze locatie klaar. Deze werkzaamheden zorgen voor weinig hinder in de omgeving.

Bouw fietspad

Vanaf 11 december starten we met de aanleg van het fietspad over het dak van de tunnel. We verwijderen eerst de verharding van het oude fietspad en graven een deel van de grond af. In het nieuwe jaar, vanaf 8 januari, bouwen we het fietspad op op het dak van de tunnel. Hiervoor brengen we zand, grond en puin aan en een laag asfalt. Tot slot werken we het fietspad en de bermen netjes af.

 

De grond wordt met vrachtwagens aangevoerd via de bouwweg die langs het tracé loopt. De asfaltmachine is te groot voor de bouwweg en brengen we via de wijk Huntum naar de bouwplaats. Ook het asfalt zelf zal met vrachtwagens via de wijk worden aangevoerd. Er zijn ongeveer vijf ladingen asfalt nodig voor het fietspad.

 

Bouwverkeer en machines kunnen zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen (en het weer meewerkt), gaat het fietspad op donderdag 1 maart open.

Omleidingsroute

Door de afsluiting moeten fietsers en voetgangers omrijden of –lopen. De kortste omleidingsroute loopt via het Gaasperdammerpad, de Meerkerkdreef / Huntumdreef en het Huntumpad.

 

 

Meer informatie

Bouwbericht – Bijlmerpleinpad tot 1 maart 2018 afgesloten