Stappen openstelling Gaasperdammertunnel

Het gaat gebeuren: in de zomer van 2020 gaan de eerste twee tunnelbuizen open voor verkeer. De exacte datum is nog niet bekend. Op dit moment voeren we de laatste testen uit. Een complexe klus. Ruim 50 systemen die bestaan uit meer dan 10.000 componenten die met elkaar moeten samenwerken. Deze systemen zorgen voor de veiligheid in de tunnel. Het gaat om camera’s, lussen in de weg, matrixborden, ventilatoren etc. Het is belangrijk dat alles goed werkt. Daarna vragen we de openstellingsvergunning aan. Ondertussen bereiden wij ons voor op de werkzaamheden die nodig zijn om de tunnel op het bestaande wegennet aan te sluiten. De openstelling gaat gepaard met wegafsluitingen en tijdelijke verkeerssituaties.

Stap 1

De Gaasperdammertunnel gaat in 2020 in delen open voor verkeer. Allereerst gaan in de zomer de buis voor lokaal verkeer en de buis voor doorgaand verkeer open komend uit de richting van knooppunt Diemen. Het is dan nog niet mogelijk om in de buis voor lokaal verkeer gebruik te maken van afrit 2 naar de S112 Gooiseweg (rode pijl). Verkeer dat vanuit Gaasperdam via de Gooiseweg de A9 richting Utrecht/Schiphol op wil rijden, rijdt via een U-bocht via de op- en afritten Karspeldreef. Het verkeer richting A1 Hengelo/Groningen/Almere rijdt nog op de huidige A9. Deze fase duurt zes weken.

Stap 2

In de tweede fase is afrit 2 S112 Gooiseweg voor verkeer uit de richting van Diemen open. Deze fase duurt zeven weken.

Stap 3

In de derde fase is ook de buis voor doorgaand verkeer richting de A1 Hengelo/Groningen/Almere open. Via de huidige A9 zijn de op- en afritten van de Muntbergweg, Gooiseweg en Loosdrechtdreef bereikbaar. De Gooiseweg is deze periode ter hoogte van de Gaasperdammertunnel zeven weken dicht, omdat het verkeersplein gemaakt wordt. De eerste week is de op- en afrit S112 naar de A9 richting knooppunt Diemen dicht. Daarna zijn de op- en afrit open.

Stap 4

In de laatste fase zijn vier buizen open voor verkeer en is het verkeersplein ter hoogte van de S112 Gooiseweg gereed. Afslag 1, S113 richting Weesp, bestaat in de nieuwe situatie niet meer. De huidige A9 is leeg en kan nu worden gesloopt, zodat we het park op het tunneldak aan kunnen leggen. De middelste buis, de wisselbaan is nog niet open.

De wisselbaan is de laatste stap en gaat open als het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht gereed is. Dit project omvat de weguitbreiding van de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel en Amstelveen en ligt in het verlengde van de A9 Gaasperdammerweg. Naar verwachting is dit project gereed in 2026.