Duurzaamheid bij de A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Ben je ook benieuwd wat we op de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht doen aan circulariteit en duurzaamheid? Ook bij ons project speelt dit een grote rol.

Duurzaamheid in de bouwfase..

Duurzaam bouwen betekent dat je in het hele bouwproces rekening houdt met de e ecten op het milieu en het klimaat. Dit doen we door in het productieproces en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden minder energie te verbruiken, materialen waar dat kan opnieuw te gebruiken en door zo min mogelijk afval te produceren.

..en ook daarna

Als de weg straks in gebruik is, zorgen we voor een zo laag mogelijk energieverbruik van alle elektrische systemen, zoals de verlichting en de informatiepanelen boven de weg. Uiteindelijk is het hele traject zelfs energieneutraal, omdat we alle energie die we op dit traject nodig hebben zelf opwekken met zonnepanelen.

Samen werken aan verbeteringen

Sinds de start van dit project werkt Rijkswaterstaat als opdrachtgever continu nauw samen met aannemer VeenIX en verschillende onderaannemers om met elkaar te kijken hoe we onze duurzame aanpak verder kunnen verbeteren.

Wat doen we nu al op dit project?

  • Hergebruik van zand, grond en puin op andere plekken binnen en buiten het project.
  • Hergebruik van liggers (dat zijn de betonnen balken van een viaduct) en damwanden binnen dit project of op andere infraprojecten.
  • Gebruik van duurzame bouwmaterialen (zoals damwanden die van schroot zijn gemaakt) en aangepaste asfalt- en betonmengsels.
  • Nat verpompen van grond uit de verdiepte ligging in Amstelveen, waarmee we honderden vrachtwagenritten uitsparen.
  • Energiebesparende apparatuur en technieken voor verlichting en verkeerssystemen.
  • Het gehele traject is uiteindelijk volledig energieneutraal door de aanleg van twee grote zonnepanelenvelden die de verlichting en de matrixborden boven de weg en de bewegende brugdelen van de Schipholbrug van stroom voorzien.

Download hier de infographic met precieze locaties.