‘De focus op veiligheid bij de A6 Almere is groot’

Mensen motiveren om veilig te werken is de drijfveer van Marjolein Berendrecht, veiligheids-adviseur en -coach voor aannemerscombinatie Parkway6 en Rijkswaterstaat. De afgelopen tien jaar werkte ze voor bouwbedrijven als Heijmans, Strukton en Dura Vermeer, de bouwwereld is haar dus niet vreemd. ‘In mijn dagelijkse werk ben ik altijd bezig met de vraag: hoe creëren we de meest veilige oplossing voor weggebruikers en wegwerkers tijdens de uitvoering van het werk’, aldus Marjolein.

Mensenwerk

‘De focus op veiligheid bij het project A6 Almere is groot’, vertelt Marjolein. ‘Dat merk je in de cultuur van zowel Parkway6 als Rijkswaterstaat. We hebben een gezamenlijk doel en dat is zonder incidenten ons werk uitvoeren. Veilig werken is hier een belangrijk onderdeel van’. Marjolein ziet erop toe dat de werkzaamheden voor de verbreding van de A6 veilig worden uitgevoerd. ‘Ik voer onder andere inspecties uit en observeer en coach mijn collega’s op de bouwplaats om de veiligheid voor de wegwerkers en weggebruikers te borgen’. Zo controleert Marjolein of de bouwplaatsen er netjes uitzien en of haar collega’s de juiste veiligheidsmaatregelen hebben genomen: ‘Een medewerker op de bouw moet altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dragen zoals een bouwhelm, bouwlaarzen en oranje jas en broek. Maar iemand die op 2,5 meter hoogte werkt, moet bijvoorbeeld ook gezekerd zijn’. Ondanks alle inspanningen om altijd veilig te werken kan er wel eens iets gebeuren. Marjolein: ‘Het blijft mensenwerk en een ongeluk zit in een klein hoekje’.

Samenwerking

Om veilig werken te kunnen faciliteren, moeten opdrachtgever en opdrachtnemer op één lijn zitten op het gebied van veiligheid en hierin samenwerken. Marjolein: ‘Als coach probeer ik ervoor te zorgen dat veiligheid bij beide organisaties de juiste aandacht krijgt, ook als er dilemma’s zijn, bijvoorbeeld wanneer een planning uitloopt of er een onveilige situatie op de weg voorkomt. Dit laatste is voorgekomen op de Waterlandseweg. Omdat ik signalen kreeg dat er regelmatig onveilige situaties waren rondom de keerlus op de Waterlandseweg, hebben we daar een observatie gedaan. Op basis van deze observatie is er overleg geweest met de verkeersmanagers van Parkway6 en Rijkswaterstaat en zijn er vervolgens maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Natuurlijk houden we de locatie dan nog een tijdje in de gaten of de genomen maatregelen het gewenste resultaat opleveren’.

Rekening houden met elkaar

Het grootste risico voor wegwerkers zijn de weggebruikers en andersom. ‘We proberen ons werk zo snel en goed mogelijk te doen maar kunnen hinder voor de weggebruikers door maatregelen zoals afzettingen of snelheidsverlagingen niet voorkomen. Dat doen we voor de veiligheid van beide partijen. Snelheidsverlagingen zetten we bijvoorbeeld in omdat onze wegenbouwers vaak op korte afstand van het verkeer werken. Harder rijden dan de aangegeven snelheid gaat dan ten koste van de veiligheid van de wegwerkers en uiteindelijk ook de weggebruikers. Het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Zo draagt iedereen bij aan ‘Iedereen, iedere dag, veilig thuis’.