Heien toekomstig viaduct A6 / Hogering

Voor het realiseren van een toekomstige viaduct van de A6 naar de Hogering vinden vanaf 16 november heiwerkzaamheden plaats voor een periode van 2 weken bij knooppunt Hogering.

Mogelijk geluidhinder

Voor het realiseren van 2 steunpunten worden gedurende circa twee weken palen ingetrild én geheid. Vanaf 30 november vinden heiwerkzaamheden plaats voor het tweede steunpunt. Omwonenden kunnen als gevolg van de werkzaamheden geluidshinder ondervinden. Het viaduct is naar verwachting eind 2016 gereed. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.