13 nieuwe/aangepaste bruggen en viaducten

Om de verbreding van de A6 te realiseren, moeten vijf viaducten verbreed en verlengd worden en acht vernieuwd. Medio juli is aannemerscombinatie Parkway6 gestart met het slopen, intrillen van damwanden en het heien van funderingspalen op verschillende locaties langs de A6 ter voorbereiding op de daadwerkelijke bouw en verbreding van de viaducten.

Een aantal van deze werkzaamheden wordt ’s nachts uitgevoerd. ‘Sommige damwanden en heipalen moeten dicht langs de snelweg ingebracht worden. Om de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker te borgen, sluiten we hiervoor rijstroken af. Door dit in de nacht te doen blijft de verkeershinder beperkt’, aldus Martijn Jansen, omgevingsmanager van Parkway6. ‘Het is een afweging die we maken tussen veiligheid en het beperken van verkeershinder’.

Intrillen damwanden

De stalen damwanden die voor het project A6 Almere worden gebruikt, worden ‘hulpwerken’ genoemd. ‘De stalen damwanden zijn nodig om het viaduct veilig te bouwen. Ze houden grond, water en bijvoorbeeld het zand onder de bestaande A6 op hun plek. Na het storten van beton worden ze weer verwijderd’. De damwanden worden door een trilblok ingetrild. Door het trillen wordt ruimte in de grond gemaakt waardoor de damwand naar beneden kan worden gedrukt, onder het gewicht van het trilblok. Het trillen van damwanden levert veel minder geluidshinder op dan het heien van funderingspalen.

 

Trilblok

Droge bouwkuip

Martijn: ‘De damwanden bij het Kromme Weteringviaduct zijn bijvoorbeeld aangebracht voor het maken van een droge bouwkuip. In deze bouwkuip worden funderingspalen geheid die het viaduct gaan dragen. Vervolgens wordt hier een soort mal op aangebracht. De mal houdt het beton op zijn plek tijdens het storten en uitharden van de tussensteunpunten die het viaduct ondersteunen. Nadat het beton is gestort, worden de damwanden al trillend verwijderd en weer elders gebruikt’. Overal waar een nieuw viaduct wordt gerealiseerd of een bestaand viaduct verbreed en verlengd, worden damwanden ingetrild en funderingspalen geheid. In totaal gaat het om dertien locaties.