Inwoners Hakkelaarsbrug beslissen mee over type geluidsscherm

Rijkswaterstaat organiseerde 29 juni een informatieavond voor inwoners van de Hakkelaarsbrug in Muiderberg. Tijdens de avond vertelden we tijdens een presentatie welke geluidsschermen we gebruiken voor de weguitbreiding tussen Schiphol-Amsterdam en Almere. Daarna werd ingezoomd op de situatie rondom de spoorbrug. Bewoners kregen de mogelijkheid om aan te geven welk type geluidsscherm hun voorkeur heeft.

Unanieme keuze

Op de informatieavond waren 14 inwoners aanwezig. We lieten hen 2 typen geluidsschermen zien; één die aan de onderzijde 3 meter dicht is en daarboven transparant en één die aan de onderzijde 1 meter dicht is en daarboven transparant. De inwoners gaven hun voorkeur aan de eerste optie. Bij een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) moet de gemeente Muiden door middel van de welstandscommissie hier akkoord op geven.