IXAS verwijdert wilgentenenscherm

IXAS ruimt het noordelijk deel van het depot tussen de Gooiseweg en de wijk Kelbergen op. Half november leveren we het terrein leeg op aan de gemeente Amsterdam.

Opruimen materialen en bouwweg

Op het terrein aan de oostkant van de Gooiseweg liggen verschillende bouwmaterialen, zoals bekistingen en wapeningskorven. De komende weken voeren we deze materialen af met behulp van kranen en vrachtwagens. Op 6 en 7 november verwijderen we het wilgentenenscherm dat langs het water staat. Tot slot verwijderen we tussen 8 en 10 november het asfalt van de bouwweg.

Werktijden en hinder

De opruimwerkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. De opruimwerkzaamheden en het verwijderen van het asfalt kunnen zorgen voor geluidsoverlast van machines en achteruitrijpiepers.