Nieuwe boompjes geplant Kazernepad voor vleermuisroute

Afgelopen week heeft aannemer VeenIX nieuwe boompjes geplant langs het Kazernepad aan de zuidkant van de A9. Het gaat om vijf hartbladerige elzen (Alnus cordata) die de oude bomen in de blauwe bakken vervangen. De elzen vormen, samen met de Lindenbomen verderop, een vleermuisroute vanuit uit het Oude Dorp via de brug over het Kazernepad, van en naar het Amsterdamse bos.

Begin 2019 zijn er bomen langs de A9 verwijderd om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9. De bomenrij langs het Kazernepad ter hoogte van de A9 vormde een vleermuisroute: vleermuizen gebruikten de bomen om te navigeren. Kappen mocht dus alleen als er een alternatieve route gemaakt zou worden. Daarom zijn door aannemer VeenIX (de aannemer die de werkzaamheden aan de A9 uitvoert) destijds onder andere nieuwe bomen in blauwe bakken geplaatst.

Bomen doen het doorgaans veel beter als ze in de volle grond staan. Maar was dit lastig, omdat het mogelijk moest zijn om ze te verplaatsen. Helaas heeft de extreme hitte van afgelopen zomer ook nog een flinke knauw gegeven aan de bomen. Daarom heeft VeenIX nieuwe bomen in de volle grond geplant om de kans op overleving te vergroten.