Omgevingsmanager over werk in Amstelveen in 2023

Het is weinig inwoners ontgaan dat de afgelopen anderhalf jaar volop is gewerkt rond Rijksweg A9 in Amstelveen. Hoe gek het ook klinkt, het waren tot dusver allemaal voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke verdiepte aanleg van de nieuwe (bredere) snelweg. In 2023 wordt daadwerkelijk met die verdiepte aanleg begonnen, aan de noordzijde. Dat betekent vooral ook dat de overlast in 2023 (flink) zal toenemen.

Lammert Postma, de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat is er helder en eerlijk over. ‘Voor de aanleg van de verdiepte ligging moet aannemer VeenIX volgend jaar veel damwandwerkzaamheden verrichten en dat gaat gepaard met veel en langdurige overlast.’

Vier bouwfronten

VeenIX start in 2023 op maar liefst vier plekken tegelijkertijd met het plaatsen damwanden voor de bouw van de noordelijke verdiepte bak. Op vier bouwfronten (oftewel bouwtreintjes) tegelijk werken levert tijdswinst op. En dat is nodig, want Rijkswaterstaat doet er alles aan het project ondanks de veranderende wereldomstandigheden en materiaaltekorten, niet verder te laten uitlopen, nadat dit najaar werd aangekondigd dat de nieuwe weg niet voor 2027 klaar zal zijn.

Lammert legt uit dat Rijkswaterstaat en VeenIX door de omstandigheden zijn gedwongen ongewoon ver vooruit te denken, bijvoorbeeld door extreem vroeg materiaal in te kopen. ‘Want als je te laat inkoopt, vis je echt achter het net,’ zegt Lammert.

De grote uitdaging bij het werken op vier bouwfronten tegelijk is vooral ook de logistieke operatie: ‘Voorbereiding, inkoop, werkverkeer en personeel, het moet allemaal kloppen. De bouw van de verdiepte ligging is qua doorlooptijd van het project ook echt het meest kritiek,’ zegt Lammert.

Lammert legt uit dat alle damwanden van de verdiepte ligging bij elkaar (noord, zuid en midden) een totale lengte van meer dan 5 kilometer hebben. Het intrillen van deze damwanden neemt alleen al voor de noordzijde circa een jaar in beslag. ‘In 2023 is eerst de noordzijde aan de beurt. In 2025 volgt vervolgens ook nog de zuidzijde. Dit zijn de meest intensieve overlastperiodes, omdat de damwandwerkzaamheden gepaard gaan met fors veel geluid en trillingen’.

Laatste stukje

‘Het blijft moeilijk om de exacte mate van overlast precies te voorspellen, maar de trillingen kunnen vrij fors zijn en dat is niet prettig,’ zegt Lammert. Hij geeft wel aan dat het gelukkig een groot voordeel is dat de ondergrond in Amstelveen vrij zacht is: ‘De damwanden gaan het eerste stuk als een warm mes door de boter, maar het laatste stukje is wel echt overlastgevend.’

‘We hebben een heel uitgebreid pakket aan middelen waaronder trillingsmeters die de trillingen continu monitoren, om te zorgen dat het wel binnen een vastgestelde waarde blijft. Zodra de meter boven die vastgestelde waarde uitkomt, gaat er direct een signaal naar de aannemer en Rijkswaterstaat. Door te voorkomen dat de meters in het rood schieten, voorkomen we ook dat er ernstige schade kan ontstaan,’aldus Lammert.

Na het intrillen van de damwanden volgt uiteraard nog een serie complexe werkzaamheden om tot de verdiepte ligging te komen: daarover later meer. Als alles volgens planning verloopt kan het verkeer in 2025 al over de noordelijke helft van de verdiepte snelweg rijden en dan volgt de aanleg van de verdiepte ligging aan de zuidzijde.

Dit artikel verscheen eerder in het magazine van Amstelveenz