Onderzoeken in projectgebied A9 Badhoevedorp – Holendrecht afgerond

Alle voorbereidende onderzoeken in het projectgebied zijn afgerond. De onderzoeken waren gericht op onder andere de status van de bruggen, viaducten, het asfalt, de waterafvoer bij de rijksweg, bodem en milieu.

De kwalitatieve situatie van het projectgebied anno nú is vertrekpunt bij de aanbesteding en het DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud). Nu alle metingen zijn gedaan kunnen we geïnteresseerde marktpartijen goed gaan informeren over de kwaliteit van het werkgebied.