Opslag van blokken geperst piepschuim in de Ronde Hoep

In de Ronde Hoep is gestart met het plaatsen van blokken geperst piepschuim (EPS). De Ronde Hoep geldt de komende vier maanden als opslaglocatie voor deze blokken. De overgrote deel van de blokken piepschuim zal worden gebruikt bij de werkzaamheden aan de Schipholbrug, maar daar is te weinig ruimte om het materiaal op te slaan.

Gedurende de komende vier maanden wordt het piepschuim nauwkeurig in de gaten gehouden om te voorkomen dat eventueel losgeraakt piepschuim in de polder belandt. In het geval daar wel sprake van is wordt dit door medewerkers van VeenIX opgeruimd. Indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen. Om te voorkomen dat de blokken tijdens hevige wind wegwaaien, zijn de blokken met spanbanden vastgezet.

Aan de kant van de weg is het terrein afgesloten met bouwhekken en een camera. De opslaglocatie in de Ronde Hoep maakt onderdeel uit van het Tracébesluit. Na realisatie van het project wordt de locatie weer als weiland verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf.

Piepschuimblokken als wegfundering

De blokken worden bij de Schipholbrug gebruikt als fundering voor de extra rijstroken. In Ouder-Amstel wordt hiervoor zand gebruikt dat over een periode van circa twee jaar laag voor laag aangebracht wordt. Bij de Schipholbrug is deze tijd er niet. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met bedienvrije periodes van de brug (dat zijn periodes dat de brug niet open kan door werkzaamheden) die afgestemd zijn met de scheepvaart. EPS blokken zijn een goede en veelgebruikte vervanger in de bouw. Als de blokken geplaatst zijn, worden ze afgedekt zodat er geen water bij kan komen. Vervolgens komt er puin, zand en asfalt overheen te liggen.

Bekijk ook de video over de bouw van de Schipholbrug.

Naar werk: Schipholbrug