Plaatsen damwanden zuidkant A9 bij Amstelveen-Stadshart

Maandag 12 april is aannemer VeenIX gestart met het plaatsen van damwanden aan de zuidkant van de A9, ter hoogte van afrit 5 Amstelveen-Stadshart. Eind april worden ook ter hoogte van oprit 5 Amstelveen-Stadshart, eveneens aan de zuidkant van de A9, damwanden geplaatst.

> Bekijk hier het werkschema voor het inbrengen van de damwanden

Deze damwanden zijn nodig om straks de tijdelijke op- en afrit 5 op zijn plek te houden. Op een later moment worden ook damwanden geplaatst aan de noordkant van de A9, ter hoogte van afrit 5, komende vanuit knooppunt Holendrecht. In het werkschema wordt de planning weergegeven.

Geluidhinder

Aan beide kanten van de Keizer Karelweg is VeenIX ongeveer drie weken bezig met de damwanden. Het plaatsen van damwanden brengt forse geluid- en trillinghinder met zich mee voor de directe omgeving. De damwanden dichtbij het Keizer Karel College worden op zaterdagen geplaatst zodat de leerlingen zo min mogelijk gestoord worden tijdens de lessen. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Verkeershinder

Om de veiligheid voor de weggebruikers en werknemers te waarborgen tijdens deze werkzaamheden, is het soms nodig om de op- en afrit korte tijd af te sluiten. De actuele hinder staat aangegeven op de actuele hinderkaart.