Puin opruimen bij Gooiseweg

IXAS ruimt vanaf dinsdag 8 juni puin op dat in een depot bij de Gooiseweg aan de zuidkant van de A9 ligt. 

Puinbreken 

Bij de Gooiseweg, naast de schooltuintjes, ligt puin opgeslagen dat afkomstig is van de oude A9. Dit halen we in juni weg. Met een puinbreker vermalen we het puin tot korrels. Vervolgens voeren we het via de Gooiseweg en de A9 met vrachtwagens af, voor hergebruik op een andere locatie. 

Planning en hinder

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. We verwachten ongeveer twee weken bezig zijn. Daarna halen we op deze locatie zand weg. 

Het breken en afvoeren van het materiaal kan zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Ook kan er wat stof vrijkomen. We spuiten water om dit zo veel mogelijk te voorkomen.