Sloop Vechtbrug

Met de komst van het aquaduct is de Vechtbrug niet meer nodig. De klep van de brug staat al sinds 26 september open. Vanaf dat moment rijdt verkeer in beide richtingen via de nieuwe, verlegde A1 onder de Vecht door. Tussen half november en half april wordt de brug uit de jaren zestig gesloopt. Dit gebeurt in 9 delen. Wat wordt wanneer gesloopt? En wat is hiervan de hinder?

Datum Werkzaamheden Hinder en afsluitingen
14 t/m 25 november Brugdelen 5 en 6 worden gesloopt Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: de Weesperbinnenweg wordt afgesloten. Woonboten en woningen Weesperweg 1 zijn bereikbaar. Scheepvaart kan alleen onder brugvak 7 doorvaren (de Vechtbrug staat sinds 26 september permanent open). De terreinen van de Gasunie en de begraafplaats zijn bereikbaar. De omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven.
28 november t/m 9 december Brugdelen 3 en 4 worden gesloopt Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: geen.
12 t/m 16 december De steunpunten tussen delen 2 t/m 6 worden gesloopt. Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: de Weesperbinnenweg wordt gedurende max. 2 dagen afgesloten. Exacte dagen worden kort van tevoren pas bekend. Begraafplaats, woonboten en woningen Weesperweg 1 zijn bereikbaar.
19 t/m 23 december Sloop brugdeel 7 en de basculekelder. Brugdeel 7 is de openstaande klep: deze wordt er in stukjes uitgehesen. Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: scheepvaart kan doorvaren ter hoogte van brugvak 6, dat tegen die tijd is gesloopt.
 9 januari t/m 10 februari Brugdelen 8 en 9 worden gesloopt, evenals de steunpunten tussen delen 7 t/m 9. Bovendien wordt het remmingwerk (de constructie waar schepen kunnen wachten tot de brug open gaat) verwijderd. Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: de Lange Muiderweg is ter hoogte van de Vechtbrug afgesloten voor fietsverkeer van 9 januari 06.00 uur t/m 10 februari 19.00 uur. De nieuwe aansluiting van de Lange Muiderweg op de Mariahoeveweg is dan gereed. Er wordt alleen voor fietsers een omleidingsroute ingesteld. Deze wordt ter plekke aangegeven. Scheepvaart kan doorvaren ter hoogte van de brugdelen 6 en 7 (deze brugdelen zijn dan al verwijderd).
3 t/m 14 april Brugdelen 1 en 2 worden gesloopt. Hinder: stof, geluids- en/of trillingshinder. Afsluitingen: de Weesperweg wordt afgesloten van 3 april 06.00 uur t/m 14 april 19.00 uur. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven, zowel voor auto als voor fiets.

Waarom worden delen 1 en 2 pas in april gesloopt?

De oplettende lezer zal gemerkt hebben dat er in de planning een ‘pauze’ is van 7 weken voordat de brugdelen 1 en 2 worden gesloopt. Dit doen we omdat de Weesperweg, die onder deze brugdelen doorloopt, afgesloten moet worden vanwege de werkzaamheden aan brugdelen 1 en 2. Om de omleidingsroute tijdens de afsluiting zo kort mogelijk te houden, sluiten we de Weesperweg pas af als de verbindingsweg tussen de Verlengde Maxisweg (de weg die parallel loopt aan de nieuwe A1) en de Amsterdamse straatweg/Maxisweg open is. Dat scheelt een flink stuk omrijden.

Kijken naar de sloop

Wie de sloop van de Vechtbrug van dichtbij wil zien, kan een kijkje nemen vanachter de hekken tussen de Vecht en de Weesperbinnenweg, aan de Muidense kant van de A1.