Snelweg dicht maar geen bouwactiviteit te zien?

Om te weten of we de omgeving op de juiste manier informeren over de werkzaamheden en wat de omgeving vindt van de werkzaamheden, doen we jaarlijks onderzoek. Hiervoor zetten we onze publieksmonitor in. Hierdoor krijgen we inzicht in welke middelen de voorkeur hebben of we tijdig informeren. En de informatie aansluit op de behoefte. Ook willen we weten of mensen overlast ervaren. Eind 2023 is een meting gedaan en hierin kwam een opvallende uitkomst naar voren. ‘De A9 is dicht maar we zien niemand werken, is een afsluiting wel nodig?’

In december 2023 hebben 575 omwonenden en weggebruikers deelgenomen aan de publieksmonitor. Een groot deel van de weggebruikers gaf aan dat ze niemand zagen werken. Ze vroegen zich af of een afsluiting van de A9 (zo lang) wel nodig was. We hebben onze verkeersmanager Bert Jan Zandhuis om uitleg gevraagd.

Is een afsluiting noodzakelijk of niet?

‘Een snelweg afsluiten doe je in de basis altijd van knooppunt tot knooppunt of van knooppunt tot een oprit. Afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden. Eind 2023 moest de A9 een aantal keer in het weekend deels dicht voor werkzaamheden aan de Schipholbrug. De oude, te vervangen brugklep moest worden uitgehesen en beide rijbanen moesten worden verlegd om ruimte te maken zodat het noordelijke brugdek kan worden gerenoveerd en verbreed. Tijdens één van die weekenden was de A9 bijvoorbeeld afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp tot en met afrit 5 Amstelveen-Stadshart. De zuidelijke rijbaan van de A9 op de Schipholbrug was dan vrij van verkeer zodat VeenIX de ruimte had.’

‘Ik begrijp dat het dan voor de weggebruikers in de andere rijrichting lijkt alsof de snelweg onnodig dicht is omdat tussen de Schipholbrug en het Stadshart op dit wegvak geen werkzaamheden plaatsvinden. Het is op dat moment echter de enige manier om bij de Schipholbrug zelf de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren.’

Zoveel mogelijk werkzaamheden

‘Voorafgaand aan wegafsluitingen kijkt Rijkswaterstaat altijd mee of een wegafsluiting echt noodzakelijk is of dat de werkzaamheden ook op een andere manier uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld met rijstrookafsluitingen in de nacht. Is eenmaal besloten dat de A9 dicht moet, dan probeert VeenIX altijd wel om zoveel mogelijk werkzaamheden op locaties waar ze niet bij kunnen als de A9 open is, mee te nemen.’

 

Stedelijk wegennet ontzien

‘Begin februari werkten we aan de tijdelijke verlegging van de A9 ter hoogte van de viaducten over de Beneluxbaan in Amstelveen en de Holendrechterzijweg in Ouderkerk aan de Amstel. Ondanks dat er maar op deze twee locaties gewerkt werd, moest de A9 wel helemaal afgesloten worden vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht. Zouden we de weg openhouden vanaf Badhoevedorp tot aan het Stadshart, dan loopt het stedelijk wegennet van Amstelveen vast.’

‘Drie rijstroken op de A9 moeten dan teruggebracht worden naar één rijstrook. Het verkeer moet dan via de afrit richting het Stadshart geleid worden. Dat zou leiden tot lange files. We hebben bij Rijkswaterstaat het beleid dat we verkeer via gelijkwaardige wegen omleiden. Dus als we een snelweg afsluiten, leiden we het verkeer zoveel mogelijk om via andere snelwegen. Het provinciale en stedelijke wegennet is niet berekend op al dat verkeer. We willen juist het stedelijk wegennet zoveel mogelijk ontzien.’

‘We zijn ons ervan bewust dat het bij automobilisten ergernis op kan wekken als de weg dicht is, terwijl je geen werkzaamheden ziet. Bij deze kan ik met zekerheid zeggen dat als een snelweg dicht is, dit echt noodzakelijk is.’