Start bouw verdiepte ligging: wat gaan we wanneer doen?

Half april start VeenIX met de bouw van de noordelijke bak van de verdiepte ligging. Dit betekent veel damwanden plaatsen maar daarnaast ook circa 7.000 palen boren, ontgraven en afvoer van zand. Dit duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2025. Vervolgens start VeenIX met de zuidelijke bak.

Een verdiepte ligging van 1,6 kilometer kan niet in één keer gebouwd worden. Daarom wordt de plek waar de noordelijk komt te liggen, in 17 stukken verdeeld, ook wel compartimenten genoemd. Dit doen we met damwanden aan vier zijden. In totaal plaatsen we voor de noordelijke bak van de verdiepte ligging circa 5.000 damwanden, dat staat gelijk aan circa 5 kilometer. Een deel hiervan is eerder al geplaatst.

Planning damwanden

Medio april verschijnt de eerste damwandmachine, ook wel damwandstelling genoemd, en gaat VeenIX van start. Uiteindelijk worden er op meerdere plekken tegelijk damwanden aangebracht en staan maximaal 4 damwandstellingen tegelijk op de bouwplaats de komende maanden. Hieronder een overzicht van de 17 compartimenten en waar we wanneer damwanden plaatsen.

We werken van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Als we achterraken op de planning, door bijvoorbeeld weersomstandigheden of een defecte damwandstelling, werken we door tot 19.00 uur en op zaterdag.

Bouw van 17 compartimenten

We starten met damwanden op verschillende locaties. Zodra een compartiment waterdicht is, voeren we bij elk compartiment dezelfde werkzaamheden uit, zie de tabel hieronder. Dit betekent dat we op de ene plek nog damwanden aan het plaatsen zijn, terwijl we op een andere locatie al aan het ontgraven zijn. De komende maanden nemen alle werkzaamheden langzaam toe: van een klein aantal machines in april tot een volle bouwplaats komend najaar.

Per compartiment voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  1. Ontgraven eerste deel – Elk compartiment moet ontgraven worden, het diepste compartiment zal tot circa 5 meter onder NAP worden uitgegraven. Dit betekent veel zandtransporten in de omgeving.
  2. Boren funderingspalen – De palen voor de verdiepte ligging worden geboord in plaats van geheid. Dit levert aanzienlijk minder geluidoverlast op. De palen zorgen ervoor dat de betonnen vloer straks op zijn plek blijft en de verdiepte ligging niet omhoog komt drijven door de druk van het grondwater.
  3. Laatste deel ‘nat ontgraven’ – Om het laatste stuk te ontgraven, vullen we het compartiment met water. Dit is nodig als tegendruk van het grondwater. Ontgraven we zonder water (droog), dan bestaat de kans dat de bodem door de druk aan de onderkant van het grondwater openbarst. De natte grond wordt met een pijpleiding afgevoerd.
  4. Storten onderwaterbeton – Nadat een compartiment verder is uitgegraven storten we beton onder water (ook wel onderwaterbeton genoemd). De onderwaterbetonvloer van een compartiment moet in één keer gestort worden. Dit betonstorten duurt langer dan een etmaal en gaan ook in de nacht door.
  5. Leegpompen – Nadat het onderwaterbeton is uitgehard, wordt het compartiment leeggepompt.
  6. Betonwerkzaamheden – Vervolgens storten we de vloer, wanden van de verdiepte ligging en bij de 3 overkappingen ook het dak.
  7. Asfalteren – Als de vloer gestort is, kan er het zogenaamd ‘fluisterasfalt’ aangebracht worden.