Werkzaamheden aanleg nieuwe Steigerdreef

13 maart 2017 is aannemerscombinatie Parkway6 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Steigerdreef.

Fietspad Kesslerpad

Langs de Steigerdreef wordt het nieuwe fietspad Kesslerpad aangelegd. Dit fietspad sluit straks aan op het nieuwe fietspad dat over de A6 gaat. Tijdens de aanleg van het fietspad worden ook de aansluitende paden aangepast. Fietspaden die parallel lopen worden nooit tegelijkertijd aangepast, waardoor er altijd fietsverbindingen beschikbaar blijven. Het fietsverkeer wordt met korte omleidingsroutes omgeleid door de Steiger en dit wordt ter plekke aangegeven. Vanaf eind april wordt het Kesslerpad weer opengesteld voor fietsers.

Voet- en fietspad langs busbaan De Steiger

Langs busbaan de Steiger leggen we een voet-/fietspad aan. De verwachting is dat deze in de tweede week van mei wordt opengesteld. Langs de busbaan staan nog enkele bomen die verwijderd moeten worden voor de realisatie van het nieuwe fietspad. Deze kapwerkzaamheden vinden plaats tussen 13 en 15 maart.

Oude Waterlandseweg

De ligging van de Oude Waterlandseweg wordt aangepast. De verwachting is dat de werkzaamheden tot de tweede week van mei duren. De tweede en derde week van april wordt het autoverkeer omgeleid naar Spittershoek via de bestaande Oude Waterlandseweg. Dit wordt ter plekke aangegeven met gele borden.

Tijdelijk fietspad tussen Sturmeypad en Kromme Wetering

Vanaf 13 maart wordt een tijdelijk fietspad aangelegd langs de A6 tussen het Sturmeypad en de Kromme Wetering. De planning is dat dit fietspad in de tweede week van mei wordt opengesteld voor fietsers. Als dit tijdelijke fietspad gereed is, vervangt dit fietspad de huidige onderdoorgang van het Sturmeypad onder de A6 door.

Hinder tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor omwonenden. Er rijden vrachtwagens langs de wijk en er gelden tijdelijke omleidingsroutes. Geluidsoverlast door achteruitrijdende vrachtwagens en het frezen van asfalt kan ook voorkomen.

Werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Lees meer