Start werkzaamheden ter hoogte van de Schipholbrug

Door het winterse weer van half februari, starten we 22 februari met de uitvoerende grondwerkzaamheden rondom aansluiting 6 (Aalsmeer) en de Schipholbrug. De A9 wordt hier zowel aan de noord- als de zuidzijde verbreed. Aanvankelijk zouden we daar 8 februari mee beginnen.

Aanleggen bouw in- en uitritten en verstevigen grond

VeenIX start met de aanleg van bouw in- en uitritten  zodat het bouwverkeer op de bouwplaats kan komen.

Voordat de nieuwe rijstroken aangelegd kunnen worden, moet de ondergrond verstevigd worden. Daarom wordt er vanaf de bouw in- en uitritten per periode een grote laag zand aangevoerd en gestort. Door het gewicht van het zand klinkt de grond steeds verder in. Dit proces duurt tot medio 2022. Naar verwachting is de grond dan stevig genoeg om de nieuwe rijstroken erop aan te leggen. Naast het verstevigen van de grond, gaat VeenIX ook sloten verplaatsen om ruimte te maken voor de extra rijstroken.

UPDATE 8 FEBRUARI: DOOR HET WINTERSE WEER BEGINNEN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE BOUW IN- EN UITRITTEN LATER

Doorkijk

Na de zomer van 2021 start VeenIX met het verbreden van de Schipholbrug. Eerst wordt de brug zelf verbreed door onder andere extra steunpunten in het water aan te brengen. Daarna worden beide brugdekken vervangen. Het werk is naar verwachting in 2024 klaar.

 

Naar werk: Schipholbrug