Tijdelijke voetgangersbrug Bovenlandpad vervalt

Om de bereikbaarheid tussen Amstelveen-Noord en Zuid voor voetgangers en fietsers, tijdens de bouw van de verdiepte ligging te waarborgen, heeft VeenIX vorig jaar drie tijdelijke bruggen bij het Kazernepad, de Amsterdamseweg en de keizer Karelweg geplaatst. Voor een vierde tijdelijke brug, een voetgangersbrug ter hoogte van het Bovenlandpad, blijkt te weinig ruimte. Daarom is besloten om deze voetgangersbrug te laten vervallen. Jara Brinkman, omgevingsmanager bij VeenIX, legt uit hoe dat zit.

‘In het voortraject van de verdiepte aanleg van de A9, is input opgehaald bij de gemeente Amstelveen. De verbinding tussen Noord en Zuid Amstelveen tijdens de bouw was één van de punten die hoog op de agenda stonden en staan. Om hieraan zoveel als mogelijk te voldoen, hebben Amstelveen en Rijkswaterstaat om een tijdelijke brug over de bypass gevraagd’, aldus Jara.

Verbinding Amstelveen Noord met Zuid

Door een bypass (tijdelijke extra rijstroken aan de zuidzijde van de A9) te realiseren en een DDI (aangepast kruispunt op de Keizer Karelweg), kunnen de op – en afritten 5 (Amstelveen-Stadshart) open blijven tijdens de bouw. Jara: ‘De viaducten bij de Amsterdamseweg en het Kazernepad moesten wijken omdat er te weinig ruimte onder de viaducten was voor de bypass en de bakken van de verdiepte ligging. Om de verbinding tussen Noord en Zuid Amstelveen te behouden, hebben we op die locaties twee tijdelijke bruggen geplaatst. Vanwege de verkeersdrukte bij de DDI hebben we daar een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers over de oprit naar de A9 geplaatst’.

Voetgangersbrug Bovenlandpad

De vierde tijdelijk brug was een voetgangersbrug bij het Bovenlandpad. ‘De afgelopen maanden hebben we het ontwerp daarvan verder uitgewerkt en is gebleken dat er te weinig ruimte is voor de opgang van de brug aan de zuidzijde van de A9. Om de trappentoren te realiseren binnen de projectgrens, moeten de Burgemeester Rijnderslaan en de toekomstige, tijdelijke oprit 5 richting Holendrecht, opschuiven tot vlak langs de A9. Dit zou tot gevolg hebben dat de oprit regelmatig dicht moet om de werkzaamheden aan de A9 veilig uit te kunnen voeren. De oprit ligt dan immers te dicht op de werkzaamheden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, we hebben juist in ons ontwerp rekening gehouden met het openhouden van aansluiting 5, van en naar het Stadshart’, aldus Jara.

Alternatieven in overleg met bewoners

Om het Stadshart van Amstelveen bereikbaar te houden voor automobilisten, is in overleg met de gemeente besloten de brug te laten vervallen. Voetgangers kunnen gebruik maken van de Keizer Karelweg en de Keerpuntweg om van Amstelveen Noord naar Zuid te komen. VeenIX gaat in overleg met belanghebbenden zoals de toekomstige bewoners van de Mayor, de VVE’s van een aantal Meanderflats en afgevaardigden van ondernemers in het Stadshart, om de bereikbaarheid voor voetgangers rond de A9 naar onder meer het Stadshart te verbeteren.