Transporten voor aanleg park en eerste delen afgraven A9

Vanaf zondag 5 juli 13.00 uur rijdt verkeer op de A9 Gaasperdammerweg van knooppunt Diemen naar knooppunt Holendrecht via de Gaasperdammer-tunnel. De noordelijke rijbaan van de huidige A9 komt daardoor vrij en is dan niet meer in gebruik. In de zomer bouwen we deze om tot werkweg en werken we aan de zuidkant van de tunnel.

In juni starten we ook met de aanleg van het park op het tunneldak. We beginnen bij de spoorlijn Amsterdam – Utrecht en werken dan richting rivier de Gaasp.

Werkzaamheden afbreken oude A9

Vanaf 5 juli richten we de noordelijke rijbaan van de A9 in als werkweg. Eerst schrapen we al het bestaande asfalt met een freesmachine van de weg en brengen het maaiveld tussen de spoorkruising en het Nellesteinpad gelijk met het niveau van de tunnel. Dit grondwerk duurt tot medio september. Met het deel tussen het Nellesteinpad en de brug over de Gaasp starten we in november.

Verlagen bestaande noordelijke op- en afrit A9

Na 5 juli zijn de oude op- en afrit van de A9 bij de Gooiseweg aan de noordkant van de A9 niet meer in gebruik. Deze graven we deels af en gebruiken ze dan als werkweg. In juli verlagen we de oude afrit, in augustus/september de oude oprit.

Aanleg afrit 2 S112 Gooiseweg

Halverwege de tunnel, bij de Gooiseweg komen op- en afritten van de A9. In juli en augustus maken we op het dak van de tunnel de aansluiting van de afrit van de noordelijke tunnelbuis met de Gooiseweg. Op deze locatie voeren we verschillende graaf- en wegwerkzaamheden uit om de aansluiting te kunnen maken.

Werkzaamheden sloop A9 en opbouw park tunneldak met werkrichting

Bypass Nellesteinpad

Dit najaar beginnen we met de bouw van de parkbrug in het Nellesteinpad. Naast het bestaande fietspad, bij de wijk Laag Kralenbeek, leggen we een bypass aan.
Het pad kan dan tijdens de aanleg van de parkbrug gewoon open blijven voor fietsers en voetgangers.

Begin juli brengen we alvast het zand van de fundering van de bypass aan. Met vrachtwagens voeren we het zand aan en brengen het met een graafmachine op de juiste plaats en hoogte. Het aanbrengen duurt ongeveer twee weken. Als het zand een paar maanden ligt, is er in het najaar een stevige ondergrond om het fietspad op aan te leggen.

Opbouw park op tunneldak

Medio juni beginnen we met de opbouw van het park op het tunneldak. Rondom het Nellesteinpad brengen we puin aan voor de funderingen van skeelerpaden die in het park komen. Bij de spoorlijn Amsterdam- Utrecht starten we met het aanbrengen van een drainagelaag en 0,8 meter grond. De grond is afkomstig uit onze depots bij de Gooiseweg. Aan het eind van het jaar ligt de grond ongeveer tot aan het Nellesteinpad.

Aan de noordkant van de tunnel brengen we tegen de tunnelwand een laag aarde aan om het talud te maken. Dat doen we dit jaar tot aan de afrit
Gooiseweg. In 2021 brengen we bij de overige delen aan de noord- en de zuidkant de taluds aan.

Routes bouwverkeer

Voor de aan- en afvoer van grond en puin maken we gebruik van de bestaande werkwegen en inritten voor werkverkeer. Daarnaast nemen we de noordelijke rijbaan van de A9 en de op- en afrit bij de Gooiseweg in gebruik als transportroutes. Via deze nieuwe routes wordt het grootste deel van grond en puin aan- en afgevoerd. Hieronder ziet u de belangrijkste transportroutes en de verschillende werkinritten waar we gebruik van maken.

Routes bouwverkeer en inritten bouwwegen

Hinder en werktijden

Na een periode waarin het wat rustiger was buiten de tunnel, wordt het nu weer druk rondom de bouwplaats van de A9 Gaasperdammerweg. We zijn op veel verschillende locaties aan het werk met grote machines en er rijdt veel bouwverkeer.

Er zijn dagelijks transporten op de werkwegen voor de aan- en afvoer van grond en puin. De intensiteit van de transporten varieert per periode en is lastig voorafaan te geven. In deze periode maken we zo veel mogelijk gebruik van transportroute 1, maar ook op de andere routes zal meer bouwverkeer zijn dan u gewend bent. Als in december al het verkeer in de tunnel rijdt en we de bestaande A9 kunnen slopen, neemt de intensiteit van de transporten toe. Dit duurt ongeveer tot april 2021.

Het frezen van bestaand asfalt in juli en de grote (graaf)machines die voor het werk worden ingezet, zorgen voor veel geluid in de omgeving.

De werkzaamheden op de A9 en het tunneldak voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.