Tweedejaars leerlingen ontwerpen tijdelijke brug

Ook dit schooljaar buigen leerlingen van het Technasium aan het Keizer Karel College in Amstelveen zich over een casus van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. De tweedejaarsleerlingen van vorig jaar zochten een oplossing voor de ondergrond van het tramspoor dat op de overkapping bij het Oude Dorp zal lopen. Dit jaar werken de leerlingen in groepjes aan een ontwerp voor een tijdelijke brug waar de snelweg overheen komt te liggen. 

Ook ditmaal een zeer realistische opdracht, want terwijl de leerlingen werken aan hun opdracht, hijst aannemer VeenIX echt een tijdelijke brug voor de A9 op zijn plek ter hoogte van de Keizer Karelweg in Amstelveen. De tijdelijke brug is nodig om ruimte te maken voor het aanleggen van de verdiepte ligging van de snelweg.

Voorwaarden

Op woensdag 5 oktober vertelden diverse medewerkers van aannemer VeenIX en Rijkswaterstaat de leerlingen aan welke voorwaarden de tijdelijke brug moet voldoen en waar ze verder rekening mee moeten houden. Wikash Jawalapersad van Rijkswaterstaat legde bijvoorbeeld uit dat er rekening moet worden gehouden met de kabels en leidingen die in de grond liggen. Als die in de weg liggen voor plaatsing van de brug dan moeten ze verplaatst worden. En als je een brug wilt bouwen, tijdelijk of definitief, heb je daar vergunningen voor nodig. Om welke vergunningen dat in dit geval gaat, beschreef Lisanne de Rooij van VeenIX.

Veiligheid

Iedere medewerker van Rijkswaterstaat of VeenIX wees vanuit zijn of haar vakgebied op het belang van veiligheid. Zo ook Jesper Kunkels, verkeersmanager bij VeenIX. Hij vertelde onder meer dat de breedte van een weg bepaalt voor hoeveel rijstroken er maximaal ruimte is. En dat je dus eerst moet bepalen hoeveel rijstroken je nodig hebt zodat je weet hoe breed de weg minimaal moet worden. Een ander aspect is dat regenwater niet zomaar van de brug af kan lopen. Dat is niet veilig en niet comfortabel voor het verkeer eronder. Je moet regen-, maar ook smeltwater dus opvangen en bijvoorbeeld voorkomen dat zich ijspegels kunnen vormen die van de brug af vallen op het verkeer dat eronderdoor rijdt.

Vormgeving

Marco Vos van Rijkswaterstaat legde uit hoe je de kracht van een balk kunt berekenen en hamerde erop dat de brug wel goed stevig moet worden. Louis van Galen, architect voor Rijkswaterstaat, daagde de leerlingen juist uit er ook iets moois van te maken. “Maar wat mooi is, is een mening” zei één van de leerlingen heel alert, “wie bepaalt dan of ons ontwerp mooi is?” Louis begon te lachen en informeerde de leerlingen dat mooi inderdaad voer voor discussie is, maar dat vormgeving ook een bepaalde functie heeft. Zo kan je bijvoorbeeld door middel van vormgeving ervoor zorgen dat er ook ónder de brug daglicht is wat voor een veiliger gevoel zorgt.

Reacties

Aan het einde van de middag, nadat de leerlingen van alle disciplines input hadden ontvangen, reageerden ze even op de opdracht en alle input die ze kregen. Een leerlinge zei “Er komt wel meer kijken bij het maken van een tijdelijke brug dan ik van tevoren dacht. Sowieso moet je bij alles wat je bedenkt nagaan of het kan qua sterkte en veiligheid en of