Unieke archeologische vondst in Amstelveen

Rijkswaterstaat en aannemer VeenIX zijn bij het uitgraven van de verdiepte ligging voor de A9 op delen gestuit van de Romeinse Via Trajectum ad Flevum. Deze unieke vondst bewijst wat al langer door historici vermoed werd: dat het tracé van de A9 al in de Romeinse tijd als doorgaande weg in gebruik was.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de A9BAHO maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Bij de graafwerkzaamheden in Amstelveen zijn in de afgelopen week restanten van de historische weg ontdekt. Deze voorloper van de A9 liep vermoedelijk van Utrecht naar Velsen, oftewel van Traiectum naar Flevum. Hoe het volledige tracé destijds liep, wordt de komende tijd met nader archeologisch onderzoek vastgesteld.

Castra Flevum

Bekend is dat de Romeinen in Utrecht een fort (castellum) bouwden, waarvan de overblijfselen onder het Domplein liggen. Dit markeerde de noordgrens – de Limes – van het Romeinse rijk. Later zijn in Velsen de restanten gevonden van een Romeinse basis op de plaats waar nu ongeveer de Velsertunnel ligt. Hier zijn sporen gevonden van een castra, een groot Romeins legerkamp van vele hectaren groot. Deze castra bouwden de Romeinen op strategische plekken, ze boden plaats aan meerdere legioenen. Castra Flevum is het meest noordelijke Romeinse legerfort van dit type in continentaal Europa. Wat archeologen lange tijd niet wisten is hoe dit fort – dat dus buiten de grenzen van het Romeinse rijk lag – bevoorraad werd. Omdat grote delen van dit deel van Nederland in die tijd bestonden uit moerasachtige gebieden, was er al langer het vermoeden dat er een verharde weg moet zijn geweest. Dat vermoeden is met deze vondst bevestigd.

“Dit is een ongekende ontdekking”, stelt Lambert Posthumus, die als archeoloog in dienst van Rijkswaterstaat werkt. “Het stuk weg dat nu is blootgelegd, was bestraat en breed genoeg voor twee verkeersstromen, waarmee het min of meer vergelijkbaar was met een snelweg in onze tijd. Eigenlijk zou je op basis van deze ontdekking dus kunnen zeggen dat de A9 de oudste snelweg van Nederland is.”

Vervolgonderzoek

Direct na de ontdekking zijn vooraanstaande archeologen uit verschillende Europese landen naar Amstelveen afgereisd om de plannen voor vervolgonderzoek met elkaar uit te werken. Later dit Paasweekend wordt de planning hiervan bekendgemaakt op het Online Bezoekerscentrum.