Vanaf 24 februari fiets- en voetpad westkant Keizer Karelweg ter hoogte van het Stadshart dicht

Vanaf woensdag 24 februari 7.00 uur is het fiets- en voetpad aan de westkant van de Keizer Karelweg, ter hoogte van het Stadshart, afgesloten in verband met werkzaamheden aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. De nieuwe route voor fietsers en voetgangers leidt via het bestaande fiets- en voetpad aan de oostkant van de Keizer Karelweg. Fietsers en voetgangers worden met tijdelijke borden gewezen op de nieuwe route.

Ter hoogte van Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd. De komende maanden starten we met grondwerkzaamheden aan de zuidkant van de A9, daarna wordt de Keizer Karelweg aangepast. Het fietspad aan de westkant verdwijnt hierdoor definitief.

Nieuwe route

Voor de nieuwe route, komende vanaf het noorden, steken fietsers en voetgangers op de rotonde de Keizer Karelweg over en gaan vervolgens rechtsaf richting het Stadshart. Voor fietsers en voetgangers vanaf de Thorbeckelaan is het niet meer mogelijk om direct rechtsaf te slaan. Zij worden verwezen naar de verkeerslichten iets ten noorden. Voetgangers vanuit de Ouderkerkerlaan, steken eerst de Keizer Karelweg over en kunnen dan via het voetpad richting Stadshart. De fietsers komende vanaf het zuiden verandert er niks, zij maakten al gebruik van de oostkant. De nieuwe route is qua afstand ongeveer gelijk aan de oude route. De extra reistijd is daarom minimaal.

Zand storten

24 februari starten we met het storten van grote hoeveelheden zand aan de zuidzijde van de A9 ter hoogte van de Keizer Karelweg. Het bouwverkeer dat het zand aanvoert, komt vanaf afrit 5 vanuit de richting Badhoevedorp en maakt gebruik van de onlangs aangelegde bouwin- en uitrit aan de westkant van de Keizer Karelweg (ten zuiden van de A9). Om de veiligheid te waarborgen, wordt deze route voor fietsers en voetgangers afgesloten.

Aanpassen Keizer Karelweg

In het voorjaar van 2021 gaan we de kruispunten van de Keizer Karelweg met de op- en afritten van de A9 en de Burgemeester Rijnderslaan herinrichten. Er wordt een verkeersplein aangelegd waarbij het mogelijk is om op een kleinere ruimte, dezelfde hoeveelheid verkeer te laten rijden; een zogenaamde Diverging Diamond Interchange (DDI). Vanaf dat moment is er geen ruimte meer voor een fietspad aan de westkant van de Keizer Karelweg. Het fietspad aan de oostkant blijft beschikbaar, maar zal wel af en toe verlegd worden. Zo komt er een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers over oprit 5 richting Holendrecht.