Verwijderen oude A9, viaducten en geluidschermen vanaf 27 maart

Nu al het verkeer ter hoogte van Amstelveen over de bypass (tijdelijke rijstroken zuidzijde A9) rijdt, kan VeenIX de volgende stap uitvoeren: het opruimen van de oude A9: verwijderen van het oude asfalt van de A9 en het slopen van de viaducten en geluidschermen.

Wat houden de werkzaamheden in?

Waar  Wanneer Wat + geluid- en trillingshinder
Noordelijke deel viaduct Amsterdamseweg Maandag 27 maart tot medio april • Asbestsanering
• Slopen dek, middensteunpunt en landhoofd
• Verwijderen funderingspalen
Deze werkzaamheden leveren forse geluidhinder op.
Noordelijke deel viaduct Kazernepad
Begin april tot medio april
• Uithijsen dek
• Slopen middensteunpunt en landhoofd
• Verwijderen funderingspalen
Deze werkzaamheden leveren forse geluidhinder op. Daarom werken we buiten schooltijden in verband met de naastgelegen basisschool en het Keizer Karel College.
Noordelijke deel tunnel Bovenlandpad
Begin april tot medio april
•Sloop betonnen dek
•Uittrillen damwanden
Deze werkzaamheden leveren forse geluid- en trillinghinder op.
Noordelijke deel tunnel Bovenlandpad Eind maart tot eind april •Demonteren schermen
•Verwijderen fundering
Deze werkzaamheden leveren forse geluidhinder op.
Bleekerskade tot aan de Beneluxbaan Eind maart tot medio mei •Het verwijderen van asfalt (frezen)
Dit levert forse geluidhinder op.
Oud viaduct A9 over de Keizer Karelweg Donderdag 20 april tot maandag 24 april •Het daadwerkelijke slopen van het viaduct vindt plaats vanaf vrijdagochtend 21 april tot zondagmiddag 23 april.
Dit levert forse geluidhinder op. Meer informatie hierover volgt later.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur, met uitzondering van de sloop van het Keizer Karelweg viaduct.