Woensdag 21 oktober webinar A9 Gaasperdammerweg

Wilt u meer weten over fase 4 van de gefaseerde openstelling van de Gaasperdammertunnel, de komende werkzaamheden, of over het park op het tunneldak? Op woensdag 21 oktober om 19.00 uur organiseren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS een webinar voor inwoners van Amsterdam Zuidoost en andere belangstellenden. Een webinar is een online informatiebijeenkomst.

Aanmelden

Voor het webinar moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan nu al.

De periode voor het webinar ontvangt u enkele reminders met de link waar u het webinar kan volgen. Lukt het u niet om om 19.00 uur in te loggen, maar wel bijvoorbeeld om 19.10 uur? Geen probleem. U kunt het webinar terugspoelen en alsnog vanaf het begin kijken. Bent u niet in de gelegenheid om het webinar live te volgen? We nemen alles op zodat u het later altijd terug kunt kijken via dezelfde link, die we ook weer op deze website zullen delen.

Presentatie en vragen

Het webinar duurt ongeveer een uur. De eerste 45 minuten gaan over de laatste fase van de gefaseerde openstelling van de Gaasperdammertunnel, de komende werkzaamheden en over het park op het tunneldak. U kunt als kijker een vraag insturen, die in de studio beantwoord kan worden. Als uw vraag niet tijdens het webinar wordt beantwoord, dan ontvangt u het antwoord via de mail.

fase 4 openstelling Gaasperdammertunnel 

De gefaseerde openstelling van de A9 Gaasperdammertunnel is in volle gang. Inmiddels zijn drie buizen open voor verkeer. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS werken hard aan de bouw van het verkeersplein ter hoogte van de S112 Gooiseweg. Op maandag 23 november is het verkeersplein klaar en kan ook de vierde buis voor lokaal verkeer richting knooppunt Diemen open. Vanaf dan is de huidige A9 Gaasperdammerweg leeg. Tijd voor een nieuwe fase. In deze afsluitende fase breken we de bestaande A9 en de verschillende viaducten af. We bouwen parkbruggen die de fietspaden aan de noordkant van de tunnel verbinden met het tunneldak. Op het tunneldak brengen we grond aan, maken we wandel- en fietspaden en planten groen aan. De kruising van de Kromwijkdreef, Langbroekdreef en Loosdrechtdreef richten. we opnieuw in.