Waar werken we aan: Amsterdamse Bos

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9, is het tankstation aan de zuidzijde van de A9 ter hoogte van het Amsterdamse Bos eind 2019 verwijderd. Het tankstation aan de noordzijde verplaatsen we een paar honderd meter naar het westen (richting Badhoevedorp). 

In het Amsterdamse Bos zijn ruim 3.000 bomen en struiken verwijderd om ruimte te maken voor de verbreding. Er zijn afspraken gemaakt met het Amsterdamse Bos om herplant in en rondom het bos te realiseren. Ook de extra ruimte voor de verzorgingsplaats in het Amsterdamse Bos is hierin meegenomen. Daarnaast worden alle viaducten ter hoogte van het Amsterdamse Bos vervangen. Dat levert hinder op voor de toegang van het bos. Hiervoor worden omleidingsroutes gerealiseerd in overleg met het Amsterdamse Bos. 

Naar werk: Amsterdamse Bos