Wat & waarom Hoofd- en parallelbaan Veluwedreef-Tussenring

Wisselen tussen hoofd- en parallelrijbaan

De nieuwe A6 heeft in beide richtingen twee hoofd- en twee parallelrijstroken. Ter hoogte van de Hoge Vaart en de Tussenring heeft het verkeer de mogelijkheid om van de hoofdrijbaan uit te voegen naar de parallelbaan en andersom. Verkeer dat op de hoofdrijbaan rijdt, heeft geen hinder van in- en uitvoegend verkeer. De wegverbreding van de A6 eindigt bij Almere Buiten-Oost. Vanaf hier versmalt de nieuwe A6 en sluit aan op de bestaande A6.

Parallelbaan minder druk

Met de mogelijkheid voor uitwisseling tussen de hoofd- en parallelbaan hoeft het verkeer van en naar Almere niet alleen maar van de parallelbaan gebruik te maken. De parallelbaan wordt daardoor minder druk. Bovendien wordt de capaciteit van de hoofdrijbaan beter benut en dat komt de doorstroming van het verkeer ten goede.