Wat en waarom nieuwe brug Amsterdam-Rijnkanaal

Ten zuiden van de Muiderbrug hebben we een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gebouwd, in de nieuwe verbindingsboog tussen de A9 en de A1. De nieuwe brug is nodig voor deze verbinding, maar ook voor de verbreding van de A1 en aanleg van een wisselbaan. Zo kan het doorgaande verkeer sneller van en naar Schiphol. De Muiderbrug is nog steeds gewoon open.

Evenwichtskunst

De nieuwe brug is gemaakt met de vrije voorbouwmethode. Dit betekent dat we geen pijlers hebben geplaatst in het water. Aan beide kanten van het kanaal heeft de brug steunpunten (hamerstukken). Vanuit daar zijn aan weerskanten de brughelften naar elkaar toe gebouwd in moten van 4 à 5 meter. Dit is ter plekke gedaan, zonder gebruik te maken van prefabelementen. Om de constructie in evenwicht te houden, is het uitbouwen volledig symmetrisch uitgevoerd: aan weerszijden zijn moten van de brug vanaf de langzijde tegelijkertijd uitgebouwd.

 

1505446 Weesp Muiden_0000

Vrije doorvaart voor scheepvaartverkeer

Het voordeel van deze bouwmethode is dat er geen steigers of andere steunpunten nodig waren. Daardoor had het scheepvaartverkeer nauwelijks last van de werkzaamheden. Ook nu de brug klaar is varen boten ongehinderd door.

 

K39 010 ark, blauwehulpstuk

 

De brug op hoogte houden

Om te meten of de brug in aanbouw niet beweegt en op juiste hoogte blijft, hebben we landmeetapparatuur gebruikt om eventuele afwijkingen te kunnen vinden. Voor het fixeren van de brug zijn aan de landzijde hulpkolommen geplaatst die de brug ondersteunen tijdens de bouw. Tussen deze kolommen en het brugdek zaten vijzels, een soort grote autokrikken, waarmee de brug op de juiste hoogte gesteld kon worden. Met ankerstangen – grote stalen staven die iets kunnen vastzetten, zoals bouten –  zijn vervolgens de kolommen aan de brug gekoppeld. Deze stangen kunnen alle trek- en drukkrachten opnemen.

Hogesterktebeton (HSB)

Voor de bovenbouw van de brug, dus de hamerstukken en de voorbouw, is hogesterktebeton (HSB) C70-85 gebruikt. Dit is een betonmengsel dat een hogere betondruksterkte kan weerstaan dan traditioneel beton. Belangrijke eigenschappen zijn de hoge eindsterkte en de snelle sterkteontwikkeling. Constructies met HSB zijn slanker, lichter en er zijn grotere overspanningen mogelijk. Verder is het slijtvaster en dichter van structuur dan traditioneel beton.

Onopvallend uiterlijk

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de brug is om er een onopvallend bouwwerk van te maken. De constructie laat dat ook toe. De Muiderbrug ernaast is al opvallend met de pylonen en tuien en verderop heb je ook de boogbrug van de spoorlijn Amsterdam – Hilversum/Almere die meer de aandacht trekt.

Drie deelbruggen

De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bestaat uit 3 afzonderlijke bruggen. Hiervoor is gekozen omdat de brug in een bocht ligt. Vanwege de wegligging voor het verkeer ligt een bocht altijd schuin. Met 1 brug zou het hoogteverschil tussen de binnen- en buitenbocht te groot zou zijn; maar liefst 1 meter. Met 3 afzonderlijke bruggen is dat verschil veel kleiner.

 

  • Zuidelijke deel is 17 meter breed (3 rijstroken + vluchtstrook)
  • Middendeel is 11 meter breed (wisselbaan met 2 rijstroken)
  • Noordelijk deel is 21 meter breed (4 rijstroken + vluchtstrook)

Zuidelijke deelbrug is het eerste af

De zuidelijke deelbrug met de rijstroken van de A9 naar de A1 is als eerste afgebouwd. Eind juni 2015 is deze deelbrug gedicht. Het midden- en noordelijke deel volgden eind 2015. De zuidelijke deelbrug hielp tijdens het bouwen van het midden- en noordelijke deel de rest van de bouw te vergemakkelijken: de aannemer gebruikte deze brug voor aanvoer van materiaal en materieel.

De Muiderbrug blijft

De Muiderbrug blijft bestaan en is ook nodig: de snelweg A1 blijft over deze brug lopen en gaat pas ten oosten van de Muiderbrug iets naar het zuiden. De nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal is dus niet ter vervanging van de Muiderbrug, maar komt in de nieuwe verbindingsboog tussen A9 en A1 te liggen. Ten oosten van de bruggen komen beide wegen bij elkaar.