Wat en waarom Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel wordt grofweg aangelegd tussen IKEA en rivier de Gaasp. De tunnel is 3 kilometer lang en bestaat uit 5 tunnelbuizen. De tunnel leggen we half verdiept aan, dit noemen we een landtunnel. Doordat we een tunnel bouwen neemt niet alleen de capaciteit toe voor weggebruikers, maar vergroten we ook de leefbaarheid voor omwonenden: de tunnel zorgt voor een behoorlijke vermindering van het geluid in de wijken erlangs.

Aantal rijstroken

Voor doorgaand verkeer maken we 2 x 2 rijstroken met een wisselstrook voor doorgaand verkeer. De wisselstrook is ’s ochtends geopend in de richting Amsterdam en in de avondspits richting Amersfoort.  In de buitenste 2 tunnelbuizen maken we 2 x 3 rijstroken voor verkeer van en naar de S111 Muntbergweg en S112 Gooiseweg. Bovenop het tunneldak komt ruimte voor een park.

 

Gooisewegnieuw

Artist impression van de toekomstige situatie

Planning

Eind 2013 begonnen we al met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de tunnel, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn begin 2015 afgerond. Vervolgens zijn de rijstroken verlegd naar het zuiden en is de vloer van de toekomstige wisselbaan in gebruik genomen als parallelbaan. Op 6 juni 2016 is begonnen met de ruwbouw van de tunnel. Deze werkzaamheden bestaan uit heien van de fundering, storten van het beton van de vloer, de wanden en het dak, asfalteren en belijning aanbrengen. Deze werkzaamheden zijn in 2017 klaar. Daarna worden alle technische installaties in de tunnel ingebouwd en getest. Als alles in orde is en de openstellingsvergunning is afgegeven, gaat de tunnel open voor het verkeer. Daarna wordt het park, dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt, op het dak aangelegd.

 

Kijk hier: Hoe bouwen we de langste landtunnel van Nederland?