Wat en waarom Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel wordt grofweg aangelegd tussen IKEA en rivier de Gaasp. De tunnel is 3 kilometer lang en bestaat uit 5 tunnelbuizen. De tunnel leggen we half verdiept aan, dit noemen we een landtunnel. Doordat we een tunnel bouwen neemt niet alleen de capaciteit toe voor weggebruikers, maar vergroten we ook de leefbaarheid voor omwonenden: de tunnel zorgt voor een behoorlijke vermindering van het geluid in de wijken erlangs.

Op 5 juli 2020 gaat de Gaasperdammertunnel gefaseerd open voor het verkeer. Eerst gaan de buizen komend vanaf knooppunt Diemen open. Daarover lees je alles in het Dossier opening Gaasperdammertunnel.

Aantal rijstroken

Voor doorgaand verkeer maken we 2 x 2 rijstroken met een wisselstrook. De wisselstrook is ’s ochtends geopend in de richting Amsterdam en in de avondspits richting Amersfoort. In de buitenste 2 tunnelbuizen maken we 2 x 3 rijstroken voor verkeer van en naar de S111 Muntbergweg en S112 Gooiseweg. Bovenop het tunneldak komt ruimte voor een park.

Artist impression van de toekomstige situatie

Planning

Eind 2013 begonnen we al met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de tunnel, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn begin 2015 afgerond. Vervolgens zijn de rijstroken verlegd naar het zuiden en is de vloer van de toekomstige wisselbaan tijdelijk in gebruik genomen als parallelbaan. Op 6 juni 2016 is begonnen met de ruwbouw van de tunnel. Deze werkzaamheden bestonden uit heien van de fundering, storten van het beton van de vloer, de wanden en het dak, asfalteren en belijning aanbrengen. Deze werkzaamheden waren in 2017 klaar, met uitzondering van het dak van de wisselbaan. Daarna werden alle technische installaties in de tunnel ingebouwd en getest.

In december 2018 is gestart met het dichtmaken van het dak van de wisselbaan. Deze werkzaamheden duren tot de zomer van 2019. De wisselbaan gaat pas open voor verkeer zodra het deel bij Ouderkerk aan de Amstel gereed is. Dat deel van de wisselbaan is een onderdeel van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht en zal naar verwachting tussen 2024 en 2026 worden geopend voor verkeer.

In de zomer van 2018 is besloten om de Gaasperdammertunnel te bekleden met hittewerend materiaal.Dit is nodig om aan de wettelijke eisen van brandwerendheid te voldoen. In januari 2019 zijn we gestart met het aanbrengen van de platen.  Op 5 juli 2020 gaan de eerste buizen van de Gaasperdammertunnel gefaseerd open.

Kijk hier: Hoe bouwen we de langste landtunnel van Nederland?