Wat en waarom Gaasperdammertunnel

De Gaasperdammertunnel ligt grofweg tussen IKEA en rivier de Gaasp. De tunnel is 3 kilometer lang en bestaat uit 5 tunnelbuizen. Omdat de tunnel half verdiept is aangelegd, noemen we dit een landtunnel. Met deze metamorfose van de A9 Gaasperdammerweg neemt niet alleen de capaciteit toe voor weggebruikers, maar vergroten we ook de leefbaarheid voor omwonenden: de tunnel zorgt voor een behoorlijke vermindering van het geluid in de wijken erlangs.

De Gaasperdammetunnel is in fasen opengesteld voor verkeer. Op 5 juli 2020 gingen 2 buizen open voor verkeer komend vanaf knooppunt Diemen. Wil je dit teruglezen? Ga dan naar het Dossier opening Gaasperdammertunnel.

Aantal rijstroken

De 2 x 3 rijstroken in de twee buitenste buizen zijn bestemd voor verkeer met een bestemming in Amsterdam-Zuidoost. Halverwege de tunnel zijn op- en afritten. De doorgetrokken streep in de buis voor lokaal verkeer geeft aan dat het niet mogelijk is om van rijstrook te wisselen. Hierdoor kunt u, als u de tunnel uitrijdt, alleen invoegen op de hoofdrijbaan van de A9 richting knooppunt Diemen (A1) of Holendrecht (A2). In de tunnel willen we zo min mogelijk rijstrookwisselingen. Wevend verkeer brengt een verhoogd risico op aanrijdingen met zich mee en dat willen we in de tunnel niet.

Doorgaand verkeer rijdt door de twee binnenste buizen over 2 x 2 rijstroken. In 2026, als het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht gereed is, kan de wisselstrook in gebruik worden genomen. De wisselstrook bestaat uit één rijstrook en is ’s ochtends geopend in de richting Amsterdam en in de avondspits richting Amersfoort.

Bovenop het tunneldak leggen we een  park aan.

Artist impression van de toekomstige situatie

Planning

Eind 2013 begonnen we al met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de tunnel, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn begin 2015 afgerond. Vervolgens zijn de rijstroken verlegd naar het zuiden en is de vloer van de toekomstige wisselbaan tijdelijk in gebruik genomen als parallelbaan. Op 6 juni 2016 is begonnen met de ruwbouw van de tunnel. Deze werkzaamheden bestonden uit heien van de fundering, storten van het beton van de vloer, de wanden en het dak, asfalteren en belijning aanbrengen. Deze werkzaamheden waren in 2017 klaar, met uitzondering van het dak van de wisselbaan. Daarna werden alle technische installaties in de tunnel ingebouwd en getest.

In december 2018 is gestart met het dichtmaken van het dak van de wisselbaan. Deze werkzaamheden duurden tot de zomer van 2019. De wisselbaan gaat pas open voor verkeer zodra het deel bij Ouderkerk aan de Amstel gereed is. Dat deel van de wisselbaan is een onderdeel van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht en zal naar verwachting in 2026 worden geopend voor verkeer.

In de zomer van 2018 is besloten om de Gaasperdammertunnel te bekleden met hittewerend materiaal. Dit was nodig om aan de wettelijke eisen van brandwerendheid te voldoen. In januari 2019 zijn we gestart met het aanbrengen van de platen en 10 maanden later was de klus geklaard.

Kijk hier: Hoe bouwen we de langste landtunnel van Nederland?