Wat en waarom park op Gaasperdammertunnel

Met de bouw van de Gaasperdammertunnel ontstaat ruimte op het dak van de tunnel. Op deze plaats krijgen omwonenden van de Gaasperdammerweg een park.

Aan de slag in 2020

Het park verbindt de wijken Bijlmer en Gaasperdam aan weerszijden van de Gaasperdammertunnel, terwijl die eerst gescheiden werden door de A9. Bovendien hebben de wijken rondom de A9 Gaasperdammerweg na opening van de  tunnel schonere lucht en minder geluidsoverlast. In 2020 zijn we gestart met de aanleg van het park.

Park op het dak in vogelvlucht

Drainage

Hoe zorgen we ervoor dat er bomen en planten kunnen groeien op het dak van de tunnel? En dat mensen er kunnen wandelen, fietsen, spelen en genieten van extra groen. Bomen hebben water, zuurstof en voeding nodig. Daarom bestaat de bodem van het park straks uit drie lagen. Zo krijgt begroeiing genoeg water, maar ook weer niet te veel bij hevige regenbuien en kunnen bomen groeien op het dak van de tunnel.

De bomen in het park planten we in het plantseizoen 2021/2022

Participatie gemeente Amsterdam

Rijkswaterstaat draagt het park later dit jaar (2021) over aan de gemeente Amsterdam. De gemeente wil input van inwoners van Amsterdam Zuidoost om 8 parkvelden van gemiddeld 1500m2 en twee open ruimtes in te richten. De resultaten vormen de basis voor de uiteindelijke plannen die rond september moeten worden vastgesteld, waarna de werkzaamheden eind van dit jaar of begin 2022 kunnen beginnen. Meer informatie over de participatie staat op: Tunnelpark – PLYGRND.

Woningbouw langs de tunnel

In de toekomst bouwt de gemeente Amsterdam op een aantal locaties naast de Gaasperdammertunnel. Dit is nodig om Gaasperdam toekomstbestendig te maken. Zo worden er woningen gebouwd voor ouderen, jongeren en gezinnen. Ook worden er voorzieningen toegevoegd die nu nog ontbreken zoals winkels, zorgpunten of een buurthuis. De gemeente gebruikt daarvoor de ruimte die ontstaat door de aanleg van de tunnel. Hoe deze ruimte eruit komt te zien, wat er precies gebouwd gaat worden en wanneer de bouw start, staat nog niet vast. Daarover wil de gemeente tegen die tijd graag in gesprek met bewoners. Bouwen langs Gaasperdammertunnel: alles op maat – Rijkswaterstaat

Interactieve kaart

Voor de A9 Gaasperdammerweg is een nieuwe interactieve kaart gelanceerd. De kaart laat de omgeving van de A9 Gaasperdammerweg zien van nu (2018), straks als het park op het tunneldak klaar is (2021) en met de bouwvelden die de gemeente Amsterdam in de toekomst wil gebruiken om woningen te bouwen. Op de kaart zie je een impressie van het park op het tunneldak zoals dat in 2021 wordt opgeleverd door Rijkswaterstaat.

Definitief ontwerp

Het ontwerp voor de inrichting van het park is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam en betrokken bewoners. Benieuwd naar het definitieve ontwerp van het park op het dak? Bekijk dan deze tekening van aannemerscombinatie IXAS. (Ook beschikbaar in PDF).