Wat en waarom spoorbrug Muiderberg

Om de verbreding van de A1 mogelijk te kunnen maken, moest de spoorbrug bij Muiderberg vervangen worden door een langer exemplaar die een grotere overspanning kon maken. Een boogbrug van staal en beton is hiervoor het meest geschikt.

255 meter lang en 17 meter breed

De brug overspant de A1 in 1 keer, is ongeveer 255 meter lang en heeft een breedte van zo’n 17 meter. De brug heeft geen middensteunpunten omdat er te weinig ruimte is om steunpunten tussen de rijstroken te zetten. Om de grote overspanning van 255 meter te kunnen maken zonder dat de brug doorbuigt, is de stalen boog van 50m hoogte nodig. De onderkant van de brug is van beton.

 

 

Bouw van de spoorbrug

Om de nieuwe spoorbrug op zijn definitieve locatie te krijgen, moesten veel stappen gezet worden. Naast de bestaande spoorbrug zijn eerst 2 tijdelijke landhoofden gemaakt. Op het assemblageterrein bij Muiderberg zijn vervolgens blauwe hulpconstructies neergezet. Tegelijkertijd is de brug in delen in een fabriek in België gemaakt. Deze onderdelen werden in de eerste helft van 2015 met speciaal vervoer vanuit België naar het assemblageterrein vervoerd. De allergrootste en zwaarste onderdelen, de zogenaamde booggeboortes, zijn eerst over het water naar een losplaats bij de Hollandse brug in Almere gevaren en vervolgens naar de bouwplaats gereden met het speciaal vervoer.

Verrijden

Na het in elkaar zetten van de stalen onderdelen van de nieuwe brug, woog de brug zo’n 8.500 ton. Voordat de betonnen onderdelen werden aangebracht en de brug te zwaar zou worden om te verplaatsen, is de brug begin mei 2016 over de A1 gereden en op de tijdelijke landhoofden geplaatst naast de oude spoorbrug. Voor dit vervoer zijn self propelled modular trailers (SPMT’s) gebruikt.

Afbouw

Vervolgens kon de brug worden afgebouwd. Onder andere een betonnen dek, de rails en de bovenleiding zijn geplaatst. In een treinvrije periode van 4 dagen in augustus 2016 werd tot slot de oude spoorbrug gesloopt en de kant-en-klare nieuwe spoorbrug op z’n plaats geschoven.

Kijken naar de livestream

Het gebied rondom de spoorbrug wordt tijdens het verrijden om veiligheidsredenen afgesloten waardoor kijken naar het verrijden van de brug op locatie niet mogelijk is. Van het verrijden wordt een livestream gemaakt die via het online bezoekerscentrum is te bekijken.

Uitbreiding spoor

Omdat het om een spoorbrug gaat, was ProRail als beheerder van het spoor nauw betrokken bij de bouw van de brug. ProRail werkt net als Rijkswaterstaat aan het vergroten van de capaciteit tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Bij ProRail heet dit OVSAAL (de L staat voor Lelystad). Mensen denken wel eens dat er in dit kader meer spoorrails worden aangelegd. Op het traject Weesp-Muiderberg-Muiden is dit niet het geval: ProRail past slimme technische oplossingen toe op het huidige spoor waardoor meer spoorrails niet altijd nodig zijn.

Kunstwerk bij huidige spoorbrug

Bij de huidige spoorbrug steekt een driehoekig stuk beton uit alsof er een grote scherf uit het bouwwerk is gevallen. Een grapje van de vorige aannemer. De zijkanten ervan zijn ooit rood geverfd om aan te geven dat het om kunst gaat. Voorbijrijders dachten namelijk nog wel eens dat de huidige spoorbrug op instorten stond. Op de vraag of dit stukje kunst terugkeert, moeten we helaas nee antwoorden.

Lees ook