Wat en waarom uitbreiding knooppunt Holendrecht

Knooppunt Holendrecht brengt de A2 en A9 samen, tussen Amsterdam-Zuidoost en Ouderkerk aan de Amstel. Omdat we de aangrenzende A9 Gaasperdammerweg uitbreiden met extra rijstroken en een tunnel, is het voor een goede doorstroming van het verkeer ook noodzakelijk om het knooppunt Holendrecht uit te breiden.

Knooppunt Holendrecht bestaat eigenlijk uit twee ‘knopen’. Eén direct aangrenzend aan de A9 Gaasperdammerweg (Holendrecht-Noord) en één iets ten zuiden hiervan (Holendrecht-Zuid).

 

Om te voorkomen dat knooppunt Holendrecht na de aanleg van de Gaasperdammertunnel (die meer rijstroken krijgt dan de huidige Gaasperdammerweg) en de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht een bottleneck wordt, breiden we ook het knooppunt uit. In Holendrecht-Noord worden wegen verbreed en uitgebreid met viaducten en fly-overs. In Holendrecht-Zuid komt een nieuw viaduct. Het werk is naar verwachting december 2020 gereed. Het project A9 Gaasperdammerweg sluit aan op het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht waarin de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht wordt verbreed. De bouw van dit project start eind 2019.

Holendrecht-Noord

  • Er komt een nieuwe fly-over die de A9 verbindt met de A2 richting Utrecht.
  • De 2 bestaande verbindingsbogen die over de A2 gaan, breiden we uit met extra rijstroken, waaronder de wisselbaan.
  • De A2 tussen knooppunt Holendrecht en de aansluiting Ouderkerk a/d Amstel wordt uitgebreid van 4 naar 5 rijstroken voor het verkeer richting Amsterdam.
  • Tussen de knooppunten Holendrecht-Noord en Holendrecht-Zuid verbreden we de weg van 2 naar 3 rijstroken voor het verkeer richting Utrecht.

De funderingswerkzaamheden voor de nieuwe fly-over zijn in het voorjaar van 2016 begonnen. Inmiddels zijn de betonnen pilaren en ondersteuningen bijna allemaal klaar. In de winter van 2016/2017 werden de eerste liggers voor het nieuwe wegdek aangebracht. In het voorjaar en de zo1606515 Amsterdam_0000mer van 2017 worden laatste liggers gelegd. Daarna werken we de weg netjes af met asfalt en belijning en richten we hem in met bijvoorbeeld de juiste bebording en verlichting. Begin 2018 zijn we klaar met de uitbreiding van knooppunt Holendrecht.

 

Holendrecht-Zuid

  • In het zuidelijk deel van knooppunt Holendrecht – waar de A2 aansluit op de A9 Badhoevedorp – Holendrecht – leggen we een nieuw viaduct aan. Dit viaduct is voor de toekomstige wisselbaan. Het komt te liggen over de oprit naar de A2 en sluit aan op de A9 richting Amstelveen .

De bouw van het viaduct is gestart in maart 2017. Eerst worden de funderingspalen geheid. Dit duurt tot medio mei 2017. Daarna bouwen we de betonnen ondersteuningen. In het najaar hijsen we de liggers voor het wegdek in en werken we het viaduct verder af. Begin 2018 is het werk klaar. De wisselbaan gaat pas open als het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht klaar is.

Hinder tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer erlangs rijden. Daarvoor passen we de verkeerssituatie op de A2 bij knooppunt Holendrecht aan. Het verkeer maakt dan bijvoorbeeld tijdelijk gebruik van de vluchtstrook of we leggen een tijdelijke rijbaan aan. Zo maken we ruimte voor werkzaamheden die tussen de rijbanen worden uitgevoerd en zorgen we voor de veiligheid van de weggebruiker en wegwerkers. Het is mogelijk dat er ’s nachts rijbanen worden afgesloten vanwege de werkzaamheden. Dit wordt altijd aangekondigd op vanAnaarBeter.nl.