Wat en waarom verplaatsen Vechthoeve

De Vechthoeve, beter bekend als het Pippi Langkoushuis, is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de plek waar de Vechthoeve stond, ligt nu het aquaduct . Het provinciale monument is gebouwd naar de Kringenwet van 1853 en heeft een hoge architectuurhistorische waarde. Vanwege deze waarde is het pand verplaatst.

 

 PWIJ20110422-0169

Transport over water

We hebben een gespecialiseerde aannemer de opdracht gegeven om het pand te verplaatsen. In september 2013 is de aannemer gestart met het klaarmaken van De Vechthoeve voor het transport naar de nieuwe vaste plek van het pand. Vanuit de bodem is het pand gestut en is er een plaat onder geschoven, zodat het hele huis in een keer verplaatst kon worden. Eind november 2013 heeft bouwbedrijf Bresser de Vechthoeve omhoog gevijzeld. Op 6 december verplaatsten we het huis over het water, onder grote belangstelling van de media.

Historisch landgoed

De Vechthoeve staat nu op landgoed Hoogerlust aan de Weesperbinnenweg 7. We hebben gekozen voor een geschikte locatie langs de westzijde van de Vecht  op een terrein waar ook 2 betonnen geschutsposten en een bunker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen. De historische betekenis van de Vechthoeve sluit hier goed bij aan.

Maatschappelijke functie

Het pand is oorspronkelijk gebouwd als boerderij(woning), later kreeg het de functie van woonhuis. Op de nieuwe locatie krijgt De Vechthoeve een maatschappelijke functie die past bij de locatie. Denk aan een hospice, kinderopvang of theehuis.