Wat en waarom verbreding A9 Gaasperdammerweg

De A9 Gaasperdammerweg is verbreed om de verwachte groei van het verkeer vanaf 2020 aan te kunnen. De weg is verbreed van 2 x 2 rijstroken en 2 spitsstroken naar 2 x 5 rijstroken en een wisselstrook. Een deel van de weg ligt in een tunnel.

Plan voor provinciale stadsautosnelweg

De Gaasperdammerweg is aangelegd op het tracé van de voormalige Oost Bijlmer, een weg die liep langs de zuidelijke ringdijk van de Bijlmermeer. In de oorspronkelijke plannen zou deze weg een provinciale stadsautosnelweg worden, als vervanging van de door de woningbouw van de Bijlmermeer onderbroken oude provinciale weg Ouderkerk – Diemen.

Gaasperdammerweg 1972

Gaasperdammerweg 1972

Tweede ringweg

Het intensieve gebruik van de Gaasperdammerweg komt omdat de A6 tussen de knooppunten Holendrecht en Muiderberg nooit is aangelegd en de voltooiing van de Ring Amsterdam nog tot 1990 op zich liet wachten. Op dit moment vormt de Gaasperdammerweg als ware het een tweede ringweg, een zwaarbelaste verbinding door de Zuidoostelijke stadsdelen van Amsterdam.

Planning

  • Zomer 2015 – zomer 2016: start werkzaamheden langs hele tracé, zoals het kappen van bomen, aanleggen van bouwwegen, bouwen van hulpbruggen, maken van de bouwkuip, slopen en aanpassen van viaducten, bouwen van nieuwe brug over de Gaasp
  • Zomer 2016 – zomer 2017: bouwen tunnel, uitbreiden knooppunt Holendrecht, aanpassen kruising Muntbergweg
  • Zomer 2017 – 2020: inrichten tunnel, uitbreiden knooppunt Holendrecht, aansluiten Amsterdams wegennet, openstellen nieuwe A9
  • 2021: inrichten park op de tunnel

Bekijk ook