Wat en waarom verlaging A6 bij Weerwatergebied

Drie nieuwe viaducten

In het Weerwatergebied worden de lokale wegen, fietspaden en busbaan verlegd ter voorbereiding op gebiedsontwikkeling in de toekomst. In de toekomstige situatie gaan de lokale wegen over de A6 heen. Almere Haven en Almere Stad zijn straks met elkaar verbonden door drie nieuwe viaducten:

 

  • Nieuw viaduct ’t Oor. Ter hoogte van de McDonalds komt het nieuwe viaduct ’t Oor te liggen. Op het viaduct komt een weg, een fietspad en het huidige busstation ’t Oor verhuist ernaar toe. Ook de op- en afritten Almere Haven, van en naar Amsterdam, komen uit op het viaduct. Het is met 80 meter het breedste viaduct van de provincie Flevoland.
  • Het Floriade-viaduct, ter hoogte van de huidige onderdoorgang bij de Oorweg, wordt een aparte fiets- en voetgangersverbinding.
  • Op het Steigerdreefviaduct, ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad, komen straks de nieuwe op- en afritten Almere Haven van en naar Lelystad uit. Ook op dit viaduct wordt een fietspad aangelegd.

Op 20 juli 2018 is de Noorderdreef ter hoogte van het busstation ’t Oor, die onder de A6 doorging, definitief dicht. Om de verbinding tussen noord en zuid Almere te behouden, hebben we een tijdelijk viaduct aangelegd ter hoogte van deze locatie. Deze is begaanbaar voor fietsers, voetgangers en automobilisten. Bekijk de factsheet met informatie over de situatie in het Weerwatergebied vanaf 23 juli 2018. Wanneer de drie viaducten gereed zijn, wordt het tijdelijke viaduct afgebroken.

 

de drie viaducten die Almere Haven verbinden met Almere Stad

 

Ruimte voor gebiedsontwikkeling

De oude A6 vormt een barrière tussen Almere Haven en Almere Stad. Door de A6 te verlagen en nieuwe viaducten te realiseren, zijn de stadsdelen in de toekomst beter met elkaar verbonden. Daardoor wordt ruimte gemaakt voor nieuwe gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere langs de A6.

 

21 juli 2018: Het eerste deel van het Floriade-viaduct is gebouwd. Als de oude A6 is afgegraven (rechtsboven) gaat Parkway6 verder met de bouw van het tweede deel van het viaduct. Medio 2019 is deze beschikbaar voor fietsers en voetgangers.

BewarenBewaren

BewarenBewaren